Suoraan sisältöön

Tanhukaaren katusuunnitelma

Tanhukaari sijaitsee Kuokkalan kaupunginosassa Kylmänorontien, Survontien, Kekkolantien ja Muurarintien välisellä alueella noin kolmen kilometrin päässä keskustasta. Tanhukaaren asemakaavan laajennus ja muutos on tullut voimaan 14.2.2012. Alueelle sijoittuu kerrostalo-, pienkerrostalo- ja pientalorakentamista. Tanhukaaren nykyinen liittymä Survontiehen on rakennettu vuonna 2006.

Tanhukaaren asemakaavan mukainen katualueen leveys vaihtelee kymmenestä metristä kahteenkymmeneenkahteen metriin. Kadun ajoradan päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen on viisi ja puoli metriä. Kadun alkuosalle on suunniteltu 3,25 metrin levyinen korotettu kevyen liikenteen väylä 220 metrin matkalle. Kadun alkuosan reunatukien korkeus on kaksitoista senttimetriä, muualla reunatukena käytetään kuuden senttimetrin korkuista yliajettavaa reunatukea. Tanhukaaren ja Saattipolun välille rakennetaan päällystetty 3,5 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Tanhukaaren varteen on suunniteltu neljän ja viiden auton pysäköintipaikat. Tanhukaaren kuivatus hoidetaan hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan osittain hulevesiviemäriin, osittain maastoon. Erillisen kevyen liikenteen väylän kuivatus hoidetaan avo-ojin. Katu ja kevyen liikenteen väylät valaistaan. Kadun vierialueet nurmetetaan. Kadulle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus ja alueellinen pysäköintikielto.

Tanhukaari-kadun rakentamisen arvioidut kustannukset ovat noin 535 000 euroa. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset. Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2012 Tanhukaaren rakentamiseen on varattu 100 000 euron määräraha. Ensimmäisessä vaiheessa katua rakennetaan noin 200 metriä, mikä mahdollistaa korttelien 144 ja 145 rakentamisen. Myös Tanhukaaren ja Saattipolun välinen kevyen liikenteen väylä rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 15. – 29.5.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainisnööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus J1 (pdf)

Pituusleikkaus L1 (pdf)

Pituusleikkaus L2 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta