Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2012 » Tietoniekantie, Pehtorintie ja Tilustie

Tietoniekantien, Pehtorintien ja Tilustien katusuunnitelmat

Tietoniekantie, Pehtorintie ja Tilustie sijaitsevat Kortepohjassa Laajavuorentien varressa. Kadut ovat päättyviä asuntokatuja. Katujen saneeraus on tullut ajankohtaiseksi alueen uuden asemakaavan myötä, joka sallii toteutettavaksi Pehtorintien varteen seniori- ja palveluasuntoja sekä näitä tukevia liike-, toimisto- ja yhteistiloja. Kohteiden toteuttaminen edellyttää alueen katujen peruskunnostamista sekä osin liikenteellistä uudelleenjärjestelyä.

Katusuunnitelmissa esitetään Tietoniekantien, Pehtorintien ja Tilustien jäsentelyä rakenteellisin toimenpitein siten, että alueen liikennöinnin pääsuunnaksi muodostuu yhteys Laajavuorentieltä Tilustielle ja tätä kautta edelleen alueen aukiolle. Tietoniekantie ja Pehtorintie jäävät pääreitin sivukaduiksi. Lisäksi Pehtorintie osoitetaan tässä suunnitelmassa pihakaduksi, joka tukee jatkossa kadun ympärille rakentuvien seniori- ja palvelurakennusten välissä turvallisempaa liikkumista. Pihakadun nopeusrajoitus on 20 km/h, muilta osin nopeusrajoitus on 30 km/h.

Katusuunnitelmien laatimisen yhteydessä on anottu kadunnimimuutosta siten, että Tilustie ulotetaan katuna aina Laajavuorentiehen saakka, jolloin Tietoniekantie lyhenee nykyisestään noin 60 m ja vastaavasti Pehtorintie lyhenee noin 60 m. Katujen liikenteellisen hierarkian ja nimimuutoksen myötä kokonaisuudesta muodostuu looginen ja selkeä. Nimistötyöryhmä on käsitellyt asiaa 7.5.2012 ja on päättänyt muuttaa katujen nimet edellä esitetyn mukaisesti.

Katujärjestelyt

Saneerattavien katujen pituudet ovat: Pääkatu Tilustie noin 130 m, sivukadut Tietoniekantie noin 40 m ja Pehtorintie noin 160 m. Saneerattavien katujen katualueet ovat leveydeltään 6.0 – 15.5 metriä, katujen ajoratojen leveydet ovat suunnitelmassa Tietoniekantie 4 m ja Tilustie ja Pehtorintie 5 m. Katujen pituuskaltevuudet vaihtelevat 2 – 9% välillä.

Tilustien varteen rakennetaan ajoradasta reunatuella erotettu korotettu 3.25 – 3.5 metriä leveä kevyen liikenteen väylä, joka yhdistyy Pehtorintien pihakatuosuuden alkuosalla palvelutalokorttelien edustalla tontin puolella toteutettavaan kevyen liikenteen yhteyteen (asemakaavan mukainen järjestely). Kevyen liikenteen väylältä on yhteys Laajavuorentien varteen linja-autopysäkille. Tietoniekantien päähän rakennetaan kääntöpaikka sisältäen 5 pysäköintipaikkaa.

Katurakenteet ja kunnallistekniikka

Katujen rakenteet uusitaan Laajavuorentien liittymästä lähtien ulottuen Tilustien kautta alueen aukiolle saakka. Pehtorintien rakenteet uusitaan kokonaisuudessaan ja Tietoniekantien katurakenne korjataan siltä osin, kuin se edellyttää liittymisen osalta pääreittiin.

Tilustien sekä Tietoniekantien ajoväylät päällystetään asfaltilla ja varustetaan 8 cm korkealla betonisella reunatuella. Pehtorintien pihakatuosuus päällystetään asfaltilla sekä betonikivillä sekä varustetaan 2 ja 6 cm korkealla reunatuella, joka osaltaan edesauttaa esteettömämpää liikkumista katualueella. Pihakadun pintakuviointi yhdistää kadun ilmeeltään palvelutalokokonaisuuden pihasuunnitelmiin, mutta ensisijaisesti materiaalierot korostavat pihakadun luonnetta hitaamman liikenteen ympäristönä.

Katujen kuivatus järjestetään sadevesiviemäröinnein. Katujen muu kunnallistekniikka uusitaan tarvittavilta osin Jyväskylän Energia Oy:n toimesta.

Katuvalaistus, katukalusteet ja –varusteet sekä istutukset

Tietoniekantien ja Pehtorintien valaistus uusitaan kokonaisuudessaan. Pehtorintien pihakatuosuudella valaistus järjestetään osin pylväsvalaisimin, osin palvelutalojen seiniin kiinnitettävin seinävalaisimin, jotka mahdollistavat katuvalaisun lisäksi julkisivuvalaisun. Seinäkiinnitteisten valaisimien sijoittelusta sekä huoltovastuusta sovitaan kiinteistön kanssa. Pehtorintien alkuosalle ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välikaistalle sijoitetaan rivi matalia pollarivalaisimia.

Kadulle ei sijoiteta erikseen penkkejä tai muita vastaavia kalusteita lukuun ottamatta kesäkukka-astioita. Tilustien puoliväliin istutetaan puurivistö, ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välinen välikaista pinnoitetaan betonisella nurmikivellä. Muutoin katujen vierialueet nurmetetaan.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen toteuttamiseen 2013. Katusuunnitelmien toteuttamisen on arvioitu maksavan noin 260 000 e.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 12.6. – 26.6.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Ajantasa-asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus, vihersuunnitelma (pdf)

Pituusleikkaus Tilustie - Tietoniekantie (pdf)

Pituusleikkaus Pehtorintie (pdf)

Poikkileikkaus vihersuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta