Suoraan sisältöön

Tunnelinmäki III kaava-alueen katujen Kraatarintie, Kreetantie, Kristonkuja, Nummisuutarintie, Sepeteuksenkuja, Tunnelinmäentie ja Vaatturintie katusuunnitelmat sekä Jukolantien katusuunnitelman muutos Jukolan korttelileikkipuiston kohdalla

Tunnelinmäki III kaava-alue sijaitsee Tikkakosken taajaman länsiosassa Tunnelinmäki I ja II asuinalueiden eteläpuolella. Suunnittelualueen itäpuolella virtaa Autiojoki. Tunnelinmäki III:n suunnittelualue on pääosin metsämaata, alueella on jäännöksiä puretuista rakennuksista. Pientalojen rakentamisen mahdollistava asemakaava on saanut lainvoiman 10.4.2012.

Tunnelinmäentien asemakaavan mukainen katualueen leveys on pääosin kaksikymmentä metriä, paaluvälillä 300-350 olevan tonttien ajoyhteyden takia katualue on muotoiltu leveämmäksi. Kraatarintien, Kreetantien, Kristonkujan, Nummisuutarintien, Sepeteuksenkujan ja Vaatturintien katualue on kaksitoista metriä leveä. Tunnelinmäentien ajoradan päällystetty leveys on kuusi metriä, kolme metriä leveällä viherkaistalla erotetun kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on kolme metriä. Kraatarintien, Kreetantien, Nummisuutarintien ja Vaatturintien ajoradan päällystetty leveys on viisi metriä, Kristonkujan ja Sepeteuksenkujan ajoradan päällystetty leveys on neljä ja puoli metriä. Nummisuutarintien alkuun on suunniteltu erillinen pysäköintialue seitsemälle autolle ja kadun varteen lisäksi neljään kohtaan yhteensä 14 pysäköintipaikkaa. Kraatarintiellä on kuusi pysäköintipaikkaa, Tunnelinmäentiellä ja Vaatturintiellä kolme paikkaa.

Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojin. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Ensimmäisessä toteutusvaiheessa rakennetaan Tunnelinmäentietä noin 200 metriä ja Nummisuutarintietä noin 280 metriä. Samassa yhteydessä rakennetaan Jukolantielle korttelileikkipuiston kohdalle kevyen liikenteen väylää 70 metriä varmistamaan turvallinen kulkuyhteys puistoon.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2013 on varattu 350 000 euron määräraha Tunnelinmäki III kaava-alueen ensimmäisen vaiheen katujen rakentamiseen. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Alueelle ei rakenneta kaukolämpöverkostoa.

Suunnitelma oli nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 16. – 30.10.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva puh. (014) 266 5114

Sijaintikartta (pdf)

Asemakaava (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Jukolantie väli Eeronkuja - Tunnelinmäentie pituusleikkaus (pdf)

Kraatarintie pituusleikkaus (pdf)

Kreetantie pituusleikkaus (pdf)

Kristonkuja pituusleikkaus (pdf)

Nummisuutarintie pituusleikkaus (pdf)

Sepeteuksenkuja pituusleikkaus (pdf)

Tunnelinmäentie pituusleikkaus (pdf)

Vaatturintie pituusleikkaus (pdf)

Ajoyhteys korttelit 238 ja 239, pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta