Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2014 » Vaajakoskentie välillä Länsisauma - Lokintie

Vaajakoskentien välillä Länsisauma - Lokintie katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Halssilan kaupunginosassa noin kolmen kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Vaajakoskentien ajoradan leveys on 9-10 metriä. Leveä ajorata nostaa nopeuksia, mikä vähentää viihtyisyyttä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden keskuudessa. Lisäksi suuret ajonopeudet lisäävät melu- ja saastepäästöjä sekä heikentävät liikenneturvallisuutta. Nykyisin Vaajakoskentiellä on tyynyhidasteita ja keskisaarekkeita alentamassa ajonopeuksia. Ajoradan pohjoispuolella on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, jonka leveys on noin 4 metriä. Ajoradan eteläpuolella välillä Länsisauma Lokintie ei ole pyörätietä. Katuosuudella on jalkakäytävä, jonka leveys on alle 3 metriä ollen kapeimmillaan vain 1,5 metriä. Halssilan koulun kohdalla oleva alikulkukäytävä on saneerattu vuonna 2010. Vaajakoskentien nykyinen valaistus on pääosin toteutettu puupylväin ja ilmajohdoin. Vaajakoskentie toimii myös erikoiskuljetusten reittinä moottoritiellä olevien matalien siltojen takia.

Vaajakoskentien asemakaavan mukainen katualue on pääosin noin 20 metriä lukuun ottamatta Ilveskujan kohtaa, jossa katualueen leveys on noin 30 metriä. Aikaisemmin laadittujen yleissuunnitelmien mukaisesti Vaajakoskentie on suunniteltu kavennettavaksi seitsemään metriin, mikä mahdollistaa nykyisen jalkakäytävän leventämisen ajoradan eteläpuolella jalankulku- ja pyörätieksi siten, että pyöräily voidaan toteuttaa kaksisuuntaisena ja jalankulusta erotettuna. Pyörätien leveys on 2,25 metriä ja jalkakäytävä 1,5 metriä. Jalkakäytävä erotetaan pyörätiestä ajoratamerkinnöin. Pyörätien ja ajoradan väliin esitetään asennettavaksi puolen metrin betonikiviraita. Pyörätien rakentaminen kadun eteläreunaan vähentää myös Vaajakoskentien ylittämistarvetta. Pohjoispuolella olevalle nykyiselle jalankulku- ja pyörätielle ei esitetä tässä vaiheessa parantamis- tai muutostoimenpiteitä.

Vaajakoskentien nykyiset tyynyhidasteet ja keskisaarekkeet korvataan korotetuilla suojateillä. Korotetut alueet on suunniteltu linja-autojen liikkuminen huomioiden vähintään kymmenen metriä pitkiksi. Hidasteita on säännöllisin välein, jolloin ajonopeudet pysyvät tasaisina parannettavalla katujaksolla.

Vaajakoskentien hulevedet johdetaan nykyiseen hulevesijärjestelmään. Paaluvälille 0-400 on suunniteltu viherkaista, johon istutetaan matalakasvuisia lehtipuita. Kadun vierialueet nurmetetaan. Vaajakoskentien valaistus on uusittava välillä Aholaidantie Tammirinne huonokuntoisuuden ja heikon energiatehokkuuden takia. Valaistuksen rakentamisen yhteydessä eteläpuolen jalkakäytävä joudutaan kaapelitöiden takia kaivamaan auki, minkä takia jalankulku- ja pyörätien leventäminen on edullisinta tehdä samanaikaisesti.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2014 on varattu 150 000 euron määräraha Vaajakoskentien kaventamiseksi ja jalkakäytävä- ja pyörätien rakentamiseksi. Valaistuksen uusimiseen on varattu 120 000 euron määräraha. Ajoradan kaventaminen ja jalankulku- ja pyörätien sekä valaistuksen rakentaminen toteutetaan mahdollisesti kahdessa osassa vuosina 2014-2015.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 27.5.–10.6.2014.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus plv 0–400 (pdf)

Asemapiirustus plv 400–750 (pdf)

Asemapiirustus plv 750–1175 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta