Suoraan sisältöön

Vaajakosken alueen kadun Vaajalinnantien katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken kaupunginosassa noin kahdeksan kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Alue rajautuu pohjoisessa puistoalueeseen, idässä Kentänvieruun ja etelässä aiemmin rakennettuun osaan Vaajalinnantietä. Suunnittelualueen asemakaava on valmistunut vuonna 1981.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Vaajalinnantien suunniteltavalla osalla on 11,5 - 16,2 metriä. Ajoradan leveys Vaajalinnantien paaluvälillä 268 - 345 on 4,5 m. Vaajalinnantien paaluväli 238 - 268 kavennetaan kevyen liikenteen väyläksi, jonka leveys on 3,0 m. Suurin osa Vaajalinnantiestä on rakennettu aikaisemmin. Aiemmin rakennettu osa saneerattiin vuonna 2010.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesikaivoin. Hulevedet johdetaan hulevesiviemäriä pitkin viheralueille. Rakennettava osa Vaajalinnantiestä valaistaan. Katujen reuna-alueet nurmetetaan. Vaajalinnantie kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 ei ole varattu määrärahaa kadunosan rakentamiseksi. Hanke toteutusaikataulu on avoin.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 23.2.-8.3.2016.

lisätiedot: suunnitteluinsinööri Antti Levänen puh. (014) 266 0554

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta