Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2012 » Mankola II Valakankatu, Tammanpolku

Mankola II kaava-alueen katujen Valakankatu ja Tammanpolku katusuunnitelma

Mankola II kaava-alue sijaitsee Mannilan kaupunginosassa noin kolme kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisreunalla Rantueen omakotialueeseen, itäreunalla ammattikorkeakoulun alueeseen ja länsi-etelä -reunalla Tuomiojärveen. Mankola II:n asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 26.6.2012. Asemakaava mahdollistaa omakotitalojen, rivitalojen ja pienkerrostalojen rakentamisen. Suunnittelualue on yleisilmeeltään osin avaraa peltomaisemaa ja niittyä, osin tiheää lehtipuuvaltaista metsää.

Asemakaavan mukainen katualue Valakankadulla on yhdeksän metriä ja Tammanpolulla kymmenen metriä. Valakankadun ajoradan päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen on viisi ja puoli metriä ja Tammanpolulla neljä ja puoli metriä. Reunatukena käytetään liukuvalettavaa betonista reunatukea, korkeus kuusi senttimetriä. Valakankadun rakennettava pituus on noin 580 metriä. Kadun varteen on suunniteltu kolme pysäköintipaikkaa, yhteensä kuudelletoista autolle. Kadun päässä on kääntöpaikka. Tammanpolun rakennettava pituus on noin kuusikymmentä metriä. Tammanpolku jatkuu katuosuuden jälkeen kevyen liikenteen väylänä Saarijärventielle asti. Väylällä sallitaan huoltoajo. Länsipäässä Tammanpolulta on kevyen liikenteen yhteys Mankolantiehen.

Katujen kuivatus hoidetaan hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan osittain olemassa olevaan hulevesiputkeen ja osittain maastoon. Nykyisen hulevesiputken ja Tuomiojärven välille rakennetaan hulevesiä pidättäviä padotusaltaita. Kadut valaistaan ja kadun vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin. Valakankadun kääntöpaikalle asetetaan aluepysäköintikielto.

Valakankadun ja Tammanpolun rakentamiseen on varattu 350 000 euron määräraha vuodelle 2012. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 11. – 25.9.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Valakankatu pituusleikkaus (pdf)

Tammanpolku pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta