Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2015 » Valkola (Kaltiokuja, Kyöpelinkuja (40 m), Keijunpolku välillä Porepolku-Valkolantie ja Valkolantie välillä Kaltiokuja-kääntöpaikka)

Valkolan katujen Kaltiokuja, Kyöpelinkuja (40 m), Keijunpolku välillä Porepolku - Valkolantie ja Valkolantie välillä Kaltiokuja - kääntöpaikka katusuunnitelmien muutos

Suunnittelualue sijaitsee Keljon kaupunginosassa noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu lännessä Länsi-Päijänteentiehen, pohjoisessa rautatiehen, idässä ja etelässä Korkeakoskentiehen. Suunnittelualueen asemakaava katu-alueen osalta on vahvistettu pääosin vuonna 1966, osia myös vuosina 1985, 1991, 1997 ja 2002.

Katujen kerros- ja pintarakenteet uusitaan. Nykyiset kadut sijaitsevat paikoitellen asemakaavan mukaisen katualueen reunassa. Katujen linjausta muutetaan siten, että kadun molemmille puolille voidaan rakentaa avo-ojat, samalla kadun reunoille saadaan lumitilaa. Katualueelta poistetaan puita ja pensaita katurakenteen toteuttamisen vaatimalta leveydeltä. Saneeraushankkeen yhteydessä Jyväskylän Energia uusii suunnittelualueella vesihuoltoverkostoa.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Kaltiokujalla on 8-14 metriä, Keijunpolulla ja Kyöpelinkujalla 5 metriä, Valkolantiellä 6,8-16 metriä. Kaltiokujan ajoradan päällysteen leveys on 4,00 - 4,50 metriä, Keijunpolun ja Kyöpelinkujan päällysteen leveys on 3,00 metriä ja Valkolantien 4,50 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin. Kaltiokujalla ja Valkolantiellä rakennetaan myös hulevesiviemäriä. Katujen valaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2015 on varattu 202 000 euron määräraha katujen saneeraamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Hanke on aikataulutettu elo-lokakuulle.

Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus pidettiin Kilpisen yhtenäiskoululla 26.2.2015.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 10.–24.3.2015.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus Valkolantie, Kaltiokuja (pdf)

Pituusleikkaus Keijunpolku, Kyöpelinkuja (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta