Suoraan sisältöön

Vanhan Vaskontien katusuunnitelma

Vanha Vaskontie sijaitsee Nenäinniemessä Vaskonkaaren varrella. Kadun on suunniteltu olevan n. 70 m pitkä Vaskonkaaresta erkaneva päättyvä asuntokatu, joka tulee palvelemaan kuuden rakennuspaikan kulkuyhteytenä. Katu on voimassa olevan asemakaavan mukainen katuyhteys.

Asemakaavassa katualueen leveys on 10 m, rakennettava katu on leveydeltään 4,5 m. Kadun ajorata päällystetään asfaltilla ja varustetaan kuusi cm korkealla betonisella reunatukilinjalla. Kadun päädyssä on kääntöpaikka.

Kadulle asennetaan katuvalaistus (3 kpl valaisinpylväitä).

Kadun hulevedet johdetaan katualueen alkuosaan rakennettavien hulevesikaivojen kautta olemassa olevan hulevesiviemäriin, joka johtaa vedet läheiseen maastoon.

Katualueelle ei osoiteta sijoitettavaksi erikseen istutuksia, vaan istutusvelvoite kohdistuu tonttien puolelle asemakaavan mukaisesti. Kadun vierialueet nurmetetaan.

Kohde on maankäyttösopimuskohde, jonka rakentamisen toteuttamisesta vastaa maanomistaja.

Rakennussuunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 22.5. - 5.6.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta