Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2014 » Vapaudenkatu välillä Vaasankatu-Cygnaeuksenkatu

Vapaudenkatu välillä Vaasankatu-Cygnaeuksenkatu, katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän keskustan ruutukaava-alueen lounaisosassa. Keskustan läpikulkevana joukkoliikennekatuna toimivalla Vapaudenkadulla tehdään paikallisliikenteen pysäkkijärjestelyjä. Vapaudenkatua Vaasankadun suuntaan menevien linjavuorojen pysäkki siirretään kirjaston kohdalta Cygnaeuksen puiston kohdalle. Puiston kohdalla oleva kadunvarsipysäköinti poistetaan. Järjestely sujuvoittaa Vapaudenkadun ja Cygnaeuksenkadun risteyksen liikennöintiä.

Vapaudenkadun ajoradan leveys välillä Vaasankatu Cygnaeuksenkatu on pääosin 10,0 metriä. Cygnaeuksenkadun risteyksessä suojatien kohdalla ajoradan leveys on 7,75 metriä. Pyörätien leveys on 2,50 - 3,00 metriä. Jalkakäytävän leveys Vaasankadulta Cygnaeuksen puistoon on 2,70 metriä. Puiston kohdalla oleva sorapintainen jalkakäytävä jää nykyiselleen. Kohteessa ei uusita kerrosrakenteita. Rakentamistoimenpiteet tehdään asemakaavan mukaisella katualueella.

Uuden pysäkkikatoksen kohdalla pyörätiestä erotetaan odotustila betonikiveyksellä. Vapaudenkadun eteläreunassa olevan nykyisen pysäkin kohdalla jalkakäytävän päällyste vaihdetaan betonikiveykseen. Katuosuuden valaistus uusitaan Cygnaeuksen puiston puoleiselle reunalle, eteläpuolen valaisinpylväät poistetaan. Samassa yhteydessä uusitaan liikennevalojärjestelyjä. Katu kuivatetaan nykyiseen hulevesijärjestelmään.

Vapaudenkadun Vaasankadun ja Cygnaeuksenkadun välisen osuuden rakentaminen on aikataulutettu kesälle 2014. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 100 000 euroa. Liikennevalojen uusimisen kustannusarvio on noin 50 000 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, 1. kerros, 29.4.-13.5.2014.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta Vapaudenkatu välillä Vaasankatu - Cygnaeuksenkatu (pdf)

Asemapiirustus Vapaudenkatu välillä Vaasankatu - Cygnaeuksenkatu (pdf)

Pituusleikkaus Vapaudenkatu välillä Vaasankatu - Cygnaeuksenkatu (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta