Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2014 » Vilkkutie (plv 100-350), Rattikatu, Jarru ja Kytkin

Läntisen Palokärjen kaava-alueen katujen Vilkkutie (paaluväli 100-350), Rattikatu, Jarru ja Kytkin katusuunnitelmat

Kaava-alue sijaitsee Seppälänkankaan pohjoispuolella Laukaantien varrella noin 8 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualue on Kaakkovuorentien eteläpuolella. Kaava-alueen korttelit ovat käyttötarkoitukseltaan teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialuetta. Suunnittelualue on rakentamatonta.

Vilkkutien alkuosan (paaluväli 0-100) katusuunnitelma on hyväksytty 7.8.2012. Asemakaavan mukainen katualueen leveys Vilkkutiellä on 20 metriä, Rattikadun, Jarrun ja Kytkimen katualueen leveys on 15 metriä. Vilkkutien kokonaispituus on 350 metriä, Rattikadun 341 metriä, Jarrun 132 metriä ja Kytkimen 166 metriä. Rattikadun varteen on suunniteltu pysäköintialue 30 autolle. Katujen ajoradan päällystetty leveys on seitsemän metriä. Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, hulevedet johdetaan maastoon, josta ne kulkeutuvat vuonna 2007 rakennettujen hulevesialtaiden kautta läheiseen vesistöön. Katu valaistaan ja kadun vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 50 km/h taajamanopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2015 on varattu 570 000 euron määräraha Vilkkutien, Rattikadun, Jarrun ja Kytkimen rakentamiseen. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9. – 23.9.2014.

Sijaintipaikkakartta (pdf

Asemapiirustus (pdf)

Vilkkutie pituusleikkaus (pdf)

Rattikatu pituusleikkaus (pdf)

Jarru pituusleikkaus (pdf)

Kytkin pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta