Suoraan sisältöön

Katujen rakentaminen

Jyväskylässä katujen rakentamisesta ja peruskorjauksesta vastaa kaupunkirakennepalvelujen Liikenne- ja viheralueet -vastuualue (aiempi yhdyskuntatekniikka). Vastuualueella valmistellaan vuosittain rakennushankkeiden investointiohjelmat yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden toimijoiden, Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Investointiohjelmat hyväksyy kaupunkirakennelautakunta.

Voimassa oleva kunnallistekniikan investointiohjelma, investointien aikataulutus ja kartta investointikohteista löytyvät Investoinnit - sivulta .

Kadunrakennushankkeen urakoitsijana voi toimia kaupungin oma liikelaitos Altek Aluetekniikka Liikelaitos tai ulkoinen urakoitsija. Rakentajan nimi ja yhteystiedot on ohjeistettu asettamaan kohteessa näkyville.

Työn tilaava Liikenne- ja viheralueet -vastuualue vastaa lopputuloksesta sekä hankkeen aikataulun mukaisesta etenemisestä. Yleensä katu rakennetaan vaiheittain siten, että viimeistelytyöt siirtyvät seuraaville vuosille.

Jos rakennustöistä aiheutuu haittaa tai vahinkoa, niistä vastaa ensisijaisesti rakentaja.

Kadulla tehtävässä työssä on usein kyse jostain muusta kuin varsinaisesta kadunrakennus- tai parannustyöstä. Katuja kaivetaan auki esimerkiksi putkien, kaapeleiden tai kaukolämpöjohtojen asentamisen ja korjaamisen vuoksi. Jokaiseen katualueella tehtävään työhön tarvitaan lupa. Luvan myöntää Liikenne- ja viheralueet -vastuualue, lisää tietoa löytyy Katutyölupa-sivulta.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta