Suoraan sisältöön

Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä (JYSELI 2025)

Syksyllä 2009 tehtiin Jyväskylän seudulla laaja liikennetutkimus. Tulokset antavat arvokasta tietoa liikennesuunnitelmien ja -ennusteiden laadintaan. Näin laaja liikennetutkimus tehtiin Jyväskylän seudulla edellisen kerran vuonna 1989.

Yhteenvetoraportti (pdf)
Henkilöhaastattelu (pdf)
Määräpaikkatutkimus, (pdf)
Liikennelaskennat (pdf), liitteet (pdf)
Kevyen liikenteen laskenta (pdf)

Jyväskylän seudun liikennetutkimuksen JYSELI 2025:n ensimmäisenä osaprojektina on kesäkuussa 2010 valmistunut liikennepoliittinen ohjelma, Jyväskylän seudun liikennejärjestelmän tavoitteet ja toimintalinjat –selonteko. Se on ohjannut liikennejärjestelmätyötä ja samanaikaisesti toteutettua maankäytön rakennemallin laatimista. Tutkimuksen loppuraportti, JYSELI 2025 – toimintalinjat ja kehittämisohjelma valmistui keväällä 2011. Joukkoliikenteestä, liikennemallista ja tieverkosta sekä liikenteen ja liikkumisen ohjauksesta tehtiin erilliset kehittämisohjelmat. Jyväskylän seudun liikennejärjestelmän kehittämisohjelman aiesopimus on päivitetty vuosille 2017 – 2019.

Liikennepoliittinen ohjelma, pdf
Toimintalinjat ja kehittämisohjelma
, pdf
Joukkoliikenne, pdf
Liikennemali ja tieverkkotarkastelu, pdf
Liikenteen ja liikkumisen ohjaus, pdf
Aiesopimus 2017-2019 liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä

Lisätietoja Jyväskylän seudun rakennemalli -sivuilta

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta