Suoraan sisältöön

Hiekoitushiekkojen poisto

Katujen puhdistus talven hiekoitushiekoista on tavattu vuosittain aloittaa talvihoitokauden päättyessä, kun auraus- ja liukkaudentorjuntatöihin ei enää todennäköisesti ole tarvetta ryhtyä. Kokonaisuudessaan operaatio kestää noin 1 ½ kuukautta. Töitä tehdään 30-40 koneyksikön voimin kahdessa vuorossa kello 10:n ja 22:n välillä.

Valmistelevia hiekanpoistotöitä tehdään jo ennen hiekanpoistourakan varsinaista alkamista. Esimerkiksi pääväylien ajoradoilta pyritään poistamaan etukäteen suurimpia hiekkakasaumia. Ruutukaava-alueella sekä keskustaan johtavilla pääväylillä on myös sidottu katupölyä laimealla suolaliuoksella, jonka tehosta on saatu hyviä kokemuksia.

Väylät puhdistetaan aurausluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäiset siivouskohteet ovat ruutukaava-alue sekä vilkkaimmat pääliikenneväylät Keskussairaalantie, Voionmaankatu, Kuokkalan silta, Tourulantie Seppäläntie sekä Palokan, Tikkakosken, Vaajakosken ja Korpilahden keskusta-alueet. Resursseja pyritään keskittämään myös kohteisiin, joilla kevään tulo etenee nopeimmin eli avoimille, jäästä ja lumesta vapaille katualueille.

Kadun pesu

Tavoitteena on saada keskeiset alueet ja pääväylät puhtaaksi vappuun mennessä. Kaikkiaan hiekkojen ja pölyjen siivoaminen kestää Jyväskylässä 1½ kuukautta.


Keskustan kaduille myös vesipesu

Keskustan ruutukaava-alueelta ajetaan talven ja kevään aikana lumet systemaattisesti pois. Samalla häviää paljon alueelle levitettyä hiekoitusmateriaalia, mikä pienentää kevätsiivousta odottavan hiekan ja pölyn määrää. Lumenajon myötä myös kaduille sulamisvesien öisestä jäätymisestä syntyvä liukkaus vähenee.

Keskustan ruutukaava-alueella kadut myös pestään pölyn tehokkaaksi poistamiseksi. Samoin pestään tärkeimmät keskustaan johtavat pääväylät.

Kiinteistöjen vastuut

Kaupunki vastaa katualueiden siivouksista, kiinteistöjen liittymien puhdistukset kuuluvat kiinteistöille. Kaupunki kerää kaduilta keräämänsä hiekoitushiekat pois, ja samoin pitää menetellä kiinteistöltä siivottavien hiekkojen suhteen: niitä ei esimerkiksi saa lakaista kadulle odottamaan kaupungin harjakonetta. Liittymien siivous on järkevintä hoitaa ennen katuosuuksien puhdistamista, ettei hiekka pääse leviämään jo kertaalleen puhdistetuille alueille. Lehtipuhallinta työssä ei saa käyttää – sen kieltävät kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.


Tuhansia tonneja hiekkaa, satoja siivottavia väyläkilometrejä

Jyväskylän katujen ja kevyen liikenteen väylien yhteispituus on lähes tuhat kilometriä. Talviaikana niille levitetään noin 11 000–13 000 tonnia hiekoitusmateriaaleja, joten keväällä siivottavaa riittää. Kaupunki kerää hiekoitushiekat vuosittain pois kaikilta katuverkkoon kuuluvilta väyliltä, eli 550 ajoratakilometriltä sekä 470 kilometrin matkalta jalankulku- ja pyöräteitä sekä puistokäytäviä. Jyväskylässä on lisäksi noin 500 kilometriä yleisiä teitä, joiden kevätsiivouksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus omien työjärjestystensä mukaisesti.

Keskustan katualueiden pesut urakoi Altek Aluetekniikka Liikelaitos. Keskustan ulkopuolisten katualueiden hiekanpoistotöistä vastaavat omilla urakka-alueillaan Altek Aluetekniikka, Destia Oy ja YIT Rakennus Oy.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta