Suoraan sisältöön

Yösammutukset

Ulkovalaistuksen yösammutuksia suunniteltaessa on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon turvallisuusseikat ja kohteiden liikennemäärät.

Alueet, joilla ei ole ulkovalaistuksen yösammutuksia:

  • Jyväskylän ruutukaavakeskusta
  • kaupungin pääväylät
  • aluekeskusten (Vaajakoski, Tikkakoski, Palokka, Säynätsalo ja Korpilahti) keskeiset alueet

Yösammutusten ulkopuolelle jäävät kohteet kartalla (pdf)

Ulkovalaistuksen yösammutuskohteet ja -ajat:

  • Kaupungin vastuulla olevat alempiarvoiset valtion tiet: yösammutukset joka yö 00–05 tai 01–04
  • Asuntoalueet: yösammutukset perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä kello 04–06 ja muina öinä kello 00–05
  • Teollisuusalueet (alkuvaiheessa Seppälänkangas, Kauramäki): yösammutukset joka yö klo 23–05
  • Yksityistiet: yösammutukset joka yö klo 23–05.

Valaistusta sammutetaan yöajaksi niiltä alueilta, joilla aamuyön valaistustarve on yleensä vähäinen. Pääosin yösammutukset toteutetaan arkiöisin laajempina kuin viikonloppuisin. Yksityisteillä ja teollisuusalueilla yösammutusajat ovat vähäisten liikennemäärien vuoksi samat kaikkina viikonpäivinä.

Valtion alempiarvoisten teiden valaistuksesta on suurin osa kuntien vastuulla. Niiden valaistukset on rakennettu turvaamaan lähinnä kevyen liikenteen liikkumista ja lasten koulumatkoja. Liikenneviraston ohjeen mukaisesti valaistus voidaan sammuttaa yöajaksi valtion teiltä, joiden aamuyön valaistustarve on vähäinen ja joita jalankulkijat tai pyöräilijät käyttävät harvoin tuohon aikaan.

Kaupungin vastuulla olevat yleisten teiden valaistukset on jaoteltu kolmeen ryhmään asutuksen tiheyden ja kevyen liikenteen määrään mukaan.

Jyväskylän kaupungin hallinnoimat yleisten teiden valaistukset, kartta (pdf)

Jyväskylän kaupungin hallinnoimat yleisten teiden valaistukset, luettelo (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta