Suoraan sisältöön

Katualueille sijoitettavat tapahtumakyltit ja mainonta

Tapahtumakyltit

Lyhytkestoisesti esillä pidettävälle tapahtumakylteille on mahdollista saada lupa urheilu-, kulttuuri-, tai muun paikallisen yleisötapahtuman yhteydessä. Tyypillinen esimerkki tapahtumakylteistä ovat sirkuskyltit. Lyhytkestoisissa tapahtumissa lupa voidaan myöntää korkeintaan 14 vuorokauden ajaksi ja vain keskustan ruutukaava-alueen ulkopuolisille alueille. Tapahtumakyltissä tulee esittää tapahtumassa kävijän kannalta oleelliset tiedot, esimerkiksi tapahtuman nimi, sekä tapahtumapaikka ja -aika. Pelkästään mainosarvoa sisältäviä kylttejä ei sallita.Tapahtumajärjestäjien kannattaa tiedotuksessaan hyöndyntää myös kaupungin yleisiä ilmoitustauluja.

Lupa tilapäisesti asetettaville tapahtumakylteille haetaan tapahtumaluvan yhteydessä. Jos tapahtuman järjestäminen ei edellytä tapahtumalupaa, haetaan lupa tapahtumakylteille erillisellä hakemuksella. Lupahakemuksen liitteenä hakijan tulee toimittaa tapahtumakylttien sijainnit osoittava karttaote, sekä valokuva tai muu havainnollinen selvitys asetettavasta kyltistä ja sen sisältämästä informaatiosta. Tapahtumakylttien sijoittamisessa noudatetaan kaupungin ohjetta tapahtumakylttien sijoittelusta.

Ohje tapahtumakylttien sijoittelusta (pdf)

Maatarrat

Maatarra

Maatarrat soveltuvat jalankulkualueille, kunhan huolellisella sijoittelulla ja materiaalivalinnalla varmistutaan siitä, ettei maatarra aiheuta liukastumisvaaraa. Kuten muille tapahtumailmoituksille, myös maatarroille voidaan myöntää lupa vain paikallisen tapahtuman yhteydessä.

Työmaaopasteet

Työmaakohteiden opasteille on mahdollista saada kaupungin lupa rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. Opasteesta tulee selkeästi ilmetä työkohteen numero tai osoite, minkä lisäksi voidaan mainita urakoitsijan tai muun toimijan nimi. Opasteen sijoittamisessa noudatetaan kaupungin ohjetta tapahtumakylttien ja työmaaopasteiden sijoittelusta.

Banderollit ja kävelykeskustan alue

Kävelykadun banderollipaikkojen vuokrausta hoitaa Palvelupiste Hannikainen, banderollipaikat. Kävelykeskustan alueella on kivijalkaliikkeillä mahdollisuus pitää siirrettävää mainostelinettä eli A-standia Jyväskylän kävelykeskustan toimintaa ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Periaatteet löytyvät Kävelykatu –sivulta.

Mainostaminen

Katualueilla mainostaminen on mahdollista erillisissä mainontavälineissä, joista kaupungilla on pitkäkestoisia sopimuksia mainontayritysten kanssa. Sopimuksiin sisältyy mm. pysäkkikatoksissa sekä valaisin-ja mainospylväissä toteutettava mainonta.

Atlas Media Oy Valaisinpylväsmainonta
Clear Channel Suomi Oy Mainospilarit ja -taulut, pysäkkikatosten mainonta
JC Decaux Finland Oy Mainospilarit ja –taulut, pysäkkikatosten mainonta
Jet Lane Finland Oy Valaisinpylväsmainonta
Seerumi Oy Medianäytöt Kauppakadun varrella sijaitsevista kiinteistöistä mm. Jyväskeskus

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta