Suoraan sisältöön

Hissirakentaminen ja esteettömyys

Hissi edistää asumisen laatua kaikissa elämän vaiheissa, helpottaa arkea ja lisää asuinympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä. Hissi mahdollistaa apuvälineitä käyttävien itsenäisen toimimisen ja nostaa asunnon arvoa. Liikkumisesteiden poistamisella saadaan myös esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta rakennukseen tai siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Apuvälineitä, kuten rollaattoria tai pyörätuolia käyttävillä on oltava esteetön kulkumahdollisuus rakennuksessa.

Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeen kotisivuilta löytyy hyödyllistä tietoa hankkeen toteuttamisesta niin asukkaille kuin isännöitsijöillekin. Lue lisää.

Valtion hissiavustus

Avustus jälkiasennushissien rakentamiseen on 45 prosenttia hyväksyttävistä kohtuullisista sekä kilpailutetuista kustannuksista. Lue lisää.

Valtion esteettömyysavustus

Avustus liikkumisesteen poistamiseen on 45 prosenttia. ARA myöntää avustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. Lue lisää.

Kaupungin oma hissi- ja esteettömyysavustus

Avustusta voidaan myöntää kerrostalohissin rakentamiseen asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille, joissa on vähintään 3 kerrosta ja jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Hissin rakentamiseen myönnettävän avustuksen määrä on enintään 10 prosenttia hyväksyttävistä hissin rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Avustusta voidaan myöntää asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy esteettömästi asuinrakennuksen ulkopuolelta asuinrakennukseen ja siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Esteettömyyskorjauksiin myönnettävän avustuksen määrä on enintään 10 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Pienin myönnettävän avustuksen määrä on kuitenkin 500 euroa.

Avustukset myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen tai esteettömyysavustuksen.

Ota yhteyttä:

Korkotukilainat, investointiavustukset, korjaus- ja energia-avustukset sekä asumisoikeusasunnot
Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen
P. 014 266 5019

Asumisoikeusasunnot ja aravalainojen perintä
Asuntoasiainsihteeri Pia Toivonen
P. 014 266 5020

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta