Suoraan sisältöön

Korkotuki- ja takauslainat

Korkotukilainat yhteisöille

Nimettyjen yleishyödyllisten yhteisöjen on mahdollista saada korkotukilainaa vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntotalojen rakentamiseen, asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen vuokra-asuntojen omaksilunastamista varten, vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen ja hankkimiseen. Hakemukset toimitetaan asuntotoimeen ilman erityistä hakuaikaa. Lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi päättää ARA.

Takauslainat vuokrataloille

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja. Hakemukset toimitetaan asuntotoimeen ilman erityistä hakuaikaa. Uudisrakentamista varten myönnetyn lainan hyväksymisestä takauslainaksi päättää ARA.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus

Tukea voi saada ylläpidon kannalta keskeisiin toimenpiteisiin kuten putkisto- ja ulkovaippa- sekä energiataloudellisiin korjauksiin.

Takauslainan määrä enintään 70 % hyväksyttävistä perusparannuskustannuksista. Takausmaksuna peritään kertaluonteisesti 2 % hyväksytyn takauslainan pääomasta. Takauslainan hyväksymisestä päättää ARA.

Vanhat aravalainat

Kuntien välityksellä tapahtuva yksityishenkilöiden asuntojen rakentamisen tai hankkimisen tukeminen ns. aravalainoilla päättyi vuonna 1995. Näiden lainojen perinnästä ja maksuhelpotusten myöntämisestä vastaa asuntotoimi. Maksuhelpotusta on haettava kolme kuukautta ennen eräpäivää.

Ota yhteyttä:

Korkotukilainat, investointiavustukset, korjaus- ja energia-avustukset sekä asumisoikeusasunnot
Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen
P. 014 266 5019

Asumisoikeusasunnot ja aravalainojen perintä
Asuntoasiainsihteeri Pia Toivonen
P. 014 266 5020

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta