Suoraan sisältöön

Vuokra-asunnot

Jyväskylässä on

  • noin 27 800 vuokra-asuntoa
  • vuokra-asuntoja runsaat 40 prosenttia koko asuntokannasta
  • valtion lainoittamia eli niin sanottuja aravavuokra-asuntoja noin 13 500

Jyväskylän kaupungin vuokra-asunnot vuokrataan kaupungin omistaman vuokra-asuntoyhtiön, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n (JVA) kautta.

Suurimpien aravavuokra-asuntoja omistavien yhteisöjen yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta Asuminen-sivulta.

Yhteisöjen kotisivuilta löytyvät myös asunnon hakemista koskevat ohjeet.

Ota yhteyttä:

Korkotukilainat, investointiavustukset, korjaus- ja energia-avustukset sekä asumisoikeusasunnot
Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen
P. 014 266 5019

Asumisoikeusasunnot ja aravalainojen perintä
Asuntoasiainsihteeri Pia Toivonen
P. 014 266 5020

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta