Suoraan sisältöön

Ahlmaninkadun katusuunnitelman muutos

Ahlmaninkatu sijaitsee Mattilanpellon kaupunginosan Mattilanniemessä Rantaväylän itäpuolella. Alueella sijaitsee runsaasti työ- ja opiskelupaikkoja sekä hotelli. Ahlmaninkadun ongelmana on ruuhkautuminen iltapäivällä klo 15-17. Nykyisin Ahlmaninkadulta Rantaväylälle on kaksi ajokaistaa, vasemmalle kääntyvien kaista sekä yhteinen kaista suoraan meneville ja oikealle kääntyville. Mattilanniemi-kadun kohdalla Rantaväylän suuntaan on vain yksi ajokaista. Suoraan menevien ja oikealle kääntyvien kaistalla jonoutunut liikenne tukkii sekä Mattilanniemi-kadun että yliopiston pysäköintialueen liittymät.

Suunnitelmassa esitetään Ahlmaninkadulle erillisen oikealle kääntyvien kaistan rakentamista. Kaistat ovat leveydeltään 3,25 metriä. Suoraan menevien ja oikealle kääntyvien kaistojen väliin rakennetaan saareke, jolla selkeytetään liikennejärjestelyjä. Liikennevalo-ohjaukseen tehdään muutokset siten, että uuden oikealle kääntyvien kaistan liikenteelle saadaan oma vaiheensa. Ajokaistojen yläpuoliset ryhmitysmerkit sijoitetaan rakennettavaan kehäportaaliin.

Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin ja hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan hulevesiviemäriin. Kadun reuna-alueet nurmetetaan.

Rantaväylän ja Ahlmaninkadun/Hannikaisenkadun risteyksen liikennevalo-opastimien ylläpito on Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen Ely-keskuksen yhteishanke 50/50 periaatteella. Ely-keskuksen kanssa neuvotellaan koko risteyksen liikennevalo-opastimien uusimisesta lisäkaistan rakentamisen yhteydessä.

Kunnallistekniikan investointiohjelmaan on varattu 55 000 euron määräraha Ahlmaninkadun rakentamiseksi. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesän 2011 aikana. Hanke ei sisällä vesihuolto- ja kaukolämpötöitä.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 31.5. – 14.6.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta