Suoraan sisältöön

Äijäläntien katusuunnitelma

Äijäläntie sijaitsee Väinolän kaupunginosassa noin viiden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Äijäläntiellä on kantavuuspuutteita ja routavaurioita sekä kuivatusongelmia. Lisäksi kadun loppuosuudella on puute pysäköintipaikoista. Autoja pysäköidään osittain ajoradan puolelle tukkien Äijäläntien liikennettä.

Äijäläntiellä välillä Kuokkalantie Salvesenintie katurakennetta vahvistetaan teräsverkolla ja nostamalla ajoradan pintaa murskeella. Salvesenintiestä itään päin katurakenteet joudutaan uusimaan kokonaan. Äijäläntien päällystetty leveys paaluvälillä 0-785 on kuusi metriä ja paaluvälillä 785-935 päällysteleveys reunatuesta reunatukeen on viisi metriä ja korotetun kevytväylän leveys kolme metriä. Kadun loppuosalle rakennetaan reunatuella erotetut pysäköintitaskut yhteensä kahdelletoista autolle.

Katurakenteen kuivatusta parannetaan rakentamalla myös alkuosalle salaojat. Kadun pintakuivatus hoidetaan sekä avo-ojin että hulevesiviemärein. Hulevedet johdetaan maastoon.

Kadun vierialueet nurmetetaan, valaistus säilyy nykyisellään. Erillisen kevyen liikenteen väylän rakenteita ei ole tarpeen korjata tässä yhteydessä. Jyväskylän Energian Vesiliiketoimi uusii mahdollisesti vesihuoltoa kevytväylän paaluvälillä 420-780.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2011 Äijäläntien saneeraukseen on varattu 400 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen ja mahdollisten uusien kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 14. – 28.6.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustustus välillä Kuokkalantie - Salvesenintie (pdf)

Asemapiirustus Salvesenintiestä itään (pdf)

Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta