Suoraan sisältöön

ASEMAKADUN VÄLIN KÄVELYKATU - VAPAUDENKATU KATUSUUNNITELMAN MUUTOS

Asemakatu on Jyväskylän keskustan tärkeimpiä katuja ja sen varrella on merkittävää liiketoimintaa. Katusuunnitelman muutos koskee Asemakadun noin 110 metriä pitkää jaksoa Vapaudenkadulta kävelykatuosuuden alkuun. Kyseisen jakson parantaminen on tullut ajankohtaiseksi paikallisliikennekeskuksen valmistumisen sekä katujakson liikekiinteistöjen saneerauksien valmistuttua.

Sokoksen pysäköintitalon rakentamisen myötä Asemakadulta on poistunut merkittävin osa ajoneuvoliikenteestä ja kadunvarsipysäköintiä on vähennetty. Forumin tavarahuollon ajoneuvoliikenne kuitenkin jää jatkossakin Asemakadulle.

Asemakadun suunnittelun ideologia perustuu uuteen ”yhteisen tilan” liikennesuunnittelukonseptiin. Kulkijoiden käyttäytyminen perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja toisten kunnioittamiseen kaikille yhteisessä tilassa. Periaatteen mukaan suunniteltu katuosuus kytkeytyy siirtymäjaksona hyvin nykyiseen kävelykatuun. Yhtenäisesti ja laadullisesti korkeatasoisena toteutettu alue on selkeä ja toimiva. Alueen kaupunkikuvallinen ilme ja paikan merkitys korostuvat. Asemakadun katusuunnitelman muutosta on suunniteltu yhdessä kadun varren kiinteistöjen edustajien kanssa heidän tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen.

Alueen toimivuuden kannalta sulanapitojärjestelmä on olennainen tekijä. Sulanapitojärjestelmä on suunniteltu koko katualueelle täydentämään nykyistä kävelykadun ja paikallisliikennekeskuksen sulanapidettäviä alueita. Sulanapito helpottaa kävelyä, vähentää kaatumistapaturmia ja talvikunnossapidon tarvetta. Sulanapitojärjestelmän rakentaminen toteutetaan yhteistyössä kadun varren kiinteistöjen kanssa. Kiinteistöt vastaavat sulanapitojärjestelmän investointikustannuksista.

Asemakadun katualueen leveys on 14,5 metriä. Kadulle ei tule korkeussuunnassa reunakivillä korotettuja alueita. Kadun kalusteet, varusteet ja valaistus sijoitetaan siten, että ajoneuvoliikenteelle jää tilaa kadun keskivaiheille. Nykyiset pyöräpysäköintitelineet ja kivipaadet kompassin läheisyydestä puretaan ja pyöräpysäköinnin painopiste siirretään lähemmäksi Vapaudenkatua. Samalla pyörätelinepaikkojen määrä kasvaa nykyisestä. Nykyinen WC esitetään myös siirrettäväksi pois katunäkymien avartamiseksi. Pyöräparkin siirto vapauttaa kompassin ihmisten oleskelulle ja tapahtumille.

Kadun hulevedet kerätään nykyiseen hulevesiverkostoon ja viemärit uusitaan. Valaistus uusitaan myös saneerattavalla osuudella.

Asemakadun rakennekerrokset uusitaan kantavaa kerrosta myöten. Katu päällystetään luonnonkivilaatoilla ja sulanapitojärjestelmän putkistot asennetaan kuitubetoniin.

Asemakadulle ei esitetä kadunvarsipysäköintiä. Asemakatu osoitetaan liikennemerkein pihakaduksi Vapaudenkadun ja kävelykadun välisellä osuudella. Pihakadulla sallitaan välttämätön huolto- ja saattoliikenne sekä tonteille ajo.

Asemakadun rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi kesällä 2011, jonka vuoden investointien budjettiin hankkeelle varataan tarvittava noin 350 000 euron määräraha.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 25.1. – 8.2.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh. (014) 2665 144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Pintarakenteet ja kalusteet (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta