Suoraan sisältöön

ASEMAKATU VÄLILLÄ YLIOPISTONKATU - KÄVELYKATU

Asemakatu on Jyväskylän keskustan tärkeimpiä katuja ja sen varrella on merkittävää liiketoimintaa. Katusuunnitelman muutos koskee Asemakadun noin 100 metriä pitkää jaksoa Yliopistonkadulta kävelykatuosuuden alkuun. Kyseisen jakson parantaminen on tullut ajankohtaiseksi Kauppalaispihan valmistuttua viime vuonna.

Kauppalaispihan rakentamisen myötä Asemakadulta on jo poistunut osa ajoneuvoliikenteestä ja kadunvarsipysäköintiä on vähennetty. Jyväskeskuksen pysäköintitalon ja tavarahuollon ajoneuvoliikenne kuitenkin jäävät jatkossakin Asemakadulle.

Kauppalaispihan valmistuminen palveluineen on lisännyt alueen viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta ympäristötaiteen ja erikoisvalaistuksen ansiosta. Asemakadun suunnittelun ideologia perustuu uuteen ”yhteisen tilan” liikennesuunnittelukonseptiin. Kulkijoiden käyttäytyminen perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja toisten kunnioittamiseen kaikille yhteisessä tilassa. Periaatteen mukaan suunniteltu katuosuus kytkeytyy siirtymäjaksona hyvin nykyiseen kävelykatuun. Yhtenäisesti ja laadullisesti korkeatasoisena toteutettu alue on selkeä ja toimiva. Alueen kaupunkikuvallinen ilme ja paikan merkitys korostuvat.

Alueen toimivuuden kannalta sulanapitojärjestelmä on olennainen tekijä. Sulanapitojärjestelmä on suunniteltu koko katualueelle täydentämään nykyistä Torikulman, Kauppalaispihan ja kävelykadun sulanapidettäviä alueita. Sulanapito helpottaa kävelyä, vähentää kaatumistapaturmia ja talvikunnossapidon tarvetta. Sulanapitojärjestelmän rakentaminen toteutetaan yhteistyössä kadun varren kiinteistöjen kanssa. Kiinteistöt vastaavat sulanapitojärjestelmän investointikustannuksista.

Asemakadun katualueen leveys vaihtelee 18 metristä 18,8 metriin. Kadulle ei tule korkeussuunnassa reunakivillä korotettuja alueita. Kadun kalusteet, varusteet ja valaistus sijoitetaan siten, että ajoneuvoliikenteelle jää noin kahdeksan metrin tila kadun keskivaiheille. Kadun poikkileikkaus muotoillaan laskemaan keskelle katua ja hulevedet kerätään nykyiseen hulevesiverkostoon. Valaistus uusitaan aina Kauppakadun kompasille asti.

Asemakadun rakennekerrokset uusitaan kantavaa kerrosta myöten. Katu päällystetään luonnonkivilaatoilla ja sulanapitojärjestelmän putkistot asennetaan kuitubetoniin.

Asemakadulle ei esitetä muuta kadunvarsipysäköintiä kuin kaksi invapaikkaa kauppalaispihan välittömään läheisyyteen. Asemakatu osoitetaan liikennemerkein pihakaduksi Yliopistonkadun ja kävelykadun välisellä osuudella.

Asemakadun rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi kesällä 2011, jonka vuoden investointien budjettiin hankkeelle varataan tarvittava noin 320 000 euron määräraha.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 25.5. – 8.6.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainisnööri Timo Vuoriainen, puh. (014) 2665 144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Katusuunnitelmaselostus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Vihersuunnitelma; asemapiirustus, pintarakenteet ja kalusteet (pdf)

Paalukohtaiset poikkileikkaukset (pdf)

Havainnekuvat (pdf)

Valaisinehdotus 1 (pdf)

Valaisinehdotus 2 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta