Suoraan sisältöön

HALSSILAN KATUJEN AITTOKALLIONTIE, KUOVINKUJA JA MAJAVANKUJA KATUSUUNNITELMAT

Aittokalliontie, Kuovinkuja ja Majavankuja sijaitsevat Halssilan kaupunginosassa Vaajakoskentien eteläpuolella. Aittokalliontie (210 m) ja Kuovinkuja (200 m) ovat osittain päällystettyjä, osittain sorapintaisia asuntokatuja. Majavankuja on 180 metriä pitkä sorapintainen asuntokatu. Kadut ovat pääosin huonokuntoisia ja pintavesien johtamisessa on puutteita.

Aittokalliontien ja Kuovinkujan asemakaavan mukainen katualueen leveys on 7,5-14,5 metriä, Majavankujan katualueen leveys on 8 metriä. Ajoratojen asfalttipäällysteen suunniteltu leveys reunatuesta reunatukeen on 4,5 metriä. Ajoratojen rakennekerrokset uusitaan. Samassa yhteydessä Jyväskylän Energia saneeraa Aittokalliontien vesijohto- ja viemäriverkostoa sekä laajentaa kaukolämpöverkostoa.

Kadun pintakuivatus hoidetaan hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan maastoon lukuun ottamatta Aittokalliontien alkupäätä, josta hulevedet johdetaan Vaajakoskentien hulevesiverkostoon. Katujen reuna-alueet nurmetetaan ja kadun valaistus uusitaan. Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2010 Aittokalliontien, Kuovinkujan ja Majavankujan kunnostamiseen on varattu 205 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon ja kaukolämmön kustannukset.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 4. – 18.5.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus Aittokalliontie, Kuovinkuja (pdf)

Pituusleikkaus Aittokalliontie, Kuovinkuja (pdf)

Pituusleikkaus Aittokalliontie (pdf)

Asemapiirustus Majavankuja (pdf)

Pituusleikkaus Majavankuja (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta