Suoraan sisältöön

Haukanpesäntien katusuunnitelma

Pikku-Haukkala sijaitsee n. 5 km päässä kaupungin keskustasta uuden Haukkalanrannan asuinalueen pohjoispuolella. Suunnittelualueella on toiminut Haukkalan sairaalakoulu. Huonokuntoiset sairaalan rakennukset tullaan purkamaan suunnittelualueelta. Alueelle kulku tapahtuu aikaisemmin rakennetun Haukanpesäntien kautta. Sairaala-alueen jälkeen tie jatkuu kevyenliikenteenväylänä pohjoissuuntaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 16.5.2011.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys vaihtelee kymmenestä metristä kahteenkymmeneenviiteen metriin. Leveimmillään katualue on linja-autojen kääntöpaikkavarauksen ja nykyisten jäteastioiden kohdalla ja kapeimmillaan uusien rivi- ja omakotitonttien kohdalla. Haukanpesäntie on aikaisemmin rakennettu ja päällystetty suunnitelman paalulle 120. Nyt rakennettavan katuosuuden päällysteleveys reunakivestä reunakiveen on 5,5 metriä. Haukanpesäntien varteen noin 230 metrin matkalle rakennettavan kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on 3,5 metriä. Haukanpesäntien varteen leikkipaikan kohdalle on suunniteltu viiden auton pysäköintipaikat. Lisäksi kadun varrella on kaksi erillisiä pysäköintialuetta, paikkoja yhteensä seitsemälle autolle.

Kadun kuivatus hoidetaan hulevesikaivoin ja –viemärein, hulevedet johdetaan alueen eteläpuolella olevaan laskuojaan. Katu valaistaan ja vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan alustavassa investointiohjelmassa vuodelle 2012 Haukanpesäntien rakentamiseen on varattu 400 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuolto- ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 28.6. – 12.7.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintikartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta