Suoraan sisältöön

HEINÄMÄEN KATUJEN AIMOLANTIE JA SUOLAMMENTIE KATUSUUNNITELMAN MUUTOS

Aimolantie ja Suolammentie sijaitsevat Palokassa Heinämäen alueella noin 6 kilometriä kaupungin keskustasta pohjoiseen. Aimolantie ja Suolammentie ovat sorapintaisia asuntokatuja. Aimolantien saneerattava osuus on 330 metriä ja Suolammentien 230 metriä. Jyväskylän Energia uusii samassa yhteydessä alueen vuosina 1972-73 rakennetut jätevesiviemärit ja vesijohdot

Vuonna 1984 hyväksytyn asemakaavan mukaisen katualueen leveys vaihtelee Aimolantiellä 7,70 metristä kääntöpaikan 25,90 metriin ja Suolammentiellä 9,20 metristä 17,70 metriin. Aimolantien ajoradan suunniteltu päällysteen leveys on neljä ja puoli metriä, Suolammentien viisi metriä. Aimolantien molemmissa päissä ja Suolammentien Ritopohjantien puoleisessa päässä on kolme metriä leveä päällystetty kevyen liikenteen väylä. Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin. Aimolantiellä rakennetaan hulevesiviemäröintiä paaluvälillä 235 – 330, hulevedet johdetaan Näsintien hulevesiviemäriin. Suolammentien loppuosasta hulevedet johdetaan hulevesikaivojen ja –viemärin kautta Ritopohjantien sivuojaan. Katujen valaisimet uusitaan, nykyiset pylväät hyödynnetään. Katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2012 Aimolantien ja Suolammentien saneerauksen aloittamiseen on varattu 200 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen ja mahdollisten uusien kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 14. – 28.2.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114)

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus Aimolantie (pdf)

Pituusleikkaus Suolammentie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta