Suoraan sisältöön

HOITAJANTIEN SANEERAUS VÄLILLÄ KUKKUMÄENTIE – LINJA-AUTON KÄÄNTÖPAIKKA

Saneerauskohde sijaitsee Kukkumäessä noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Hoitajantie on vanha katu, jonka varrella sijaitsee Keski-Suomen keskussairaala. Saneerauskohteen suunnittelualue alkaa Hoitajantien ja Kukkumäentien risteyksestä ulottuen Hoitajantien linja-auton kääntöpaikalle asti.

Hoitajantie muuttui kaavamuutoksella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sisäisestä kadusta Jyväskylän kaupungin yleiseksi kaduksi. Katualueen leveys vaihtelee noin12 metristä 33 metriin. Hoitajantie on suunniteltu kuusi metriä leveänä reunatuellisena poikkileikkauksena, jonka rinnalla kulkee neljä metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Nykyistä ammattikorkeakoulun puoleista kevyen liikenteen väylää levennetään noin 1,50 metriä ja nykyiset kevyen liikenteen väylät poistetaan keskussairaalan puolelta. Kadun suunniteltu korkeusasema on nykyistä Hoitajantien tasausta hieman ylempänä. Väylät valaistaan sekä katujen reuna-alueet nurmetetaan. Pohjamaa on nykyisten rakennekerrosten alla hiekkamoreenia.

Katujen kuivatus hoidetaan keräämällä hulevedet reunakivien vierestä hulevesikaivojen avulla hulevesiviemäriin. Hulevedet puretaan Kukkumäentien risteyksessä sijaitsevaan huleveden runkoviemäriin.

Saneerauskohteitten rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2010. Kaupunkirakennepalvelujen Yhdyskuntatekniikan investoinnin budjetissa on varattu kadunrakennuskustannuksiin katujen osalta 180 000 euroa, lisäksi tulevat vesihuollon toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 8.6 – 22.6.2010.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Matti Kyrönlahti, puh. 014 266 5119

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta