Suoraan sisältöön

JUOLUKKATIEN JA SUOPURSUTIEN KATUSUUNNITELMAT

Juolukkatie ja Suopursutie sijaitsevat Keljonkankaan kaupunginosassa Kaijanlammentien ja Keljonkankaantien välisellä alueella. Kadut ovat uusia asuntokatuja, joiden varrelle on kaavoitettu kerrostaloja.

Juolukkatien ja Suopursutien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 8,0 metriä, Juolukkatien jatkeena olevan kevyen liikenteen väylän katualueen leveys on 6 metriä. Ajoratojen asfalttipäällysteen suunniteltu leveys reunatuesta reunatukeen on 5,0 metriä, kevytväylän päällysteen leveys on 3,5 metriä. Ajoratojen reunatukena käytetään 6 cm korkeaa yliajettavaa betonista reunatukea. Juolukkatien pituus on 130 metriä, kevyen liikenteen väylän pituus on 35 metriä ja Suopursutien pituus 75 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan sekä maastoon että Keljonkankaantien hulevesiverkostoon. Katujen reuna-alueet nurmetetaan ja kadut valaistaan. Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2010 Juolukkatien ja Suopursutien rakentamiseen on varattu 150 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon ja kaukolämmön kustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 4. – 18.5.2010.

Lisätiedot rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus Juolukkatie (pdf)

Pituusleikkaus Suopursutie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta