Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2010 » Kalevankadun ja Vapaudenkadun liittymä

KALEVANKADUN JA VAPAUDENKADUN KATUSUUNNITELMA

Kaupunkirakennelautakunta on 23.3.2010 (asia 116) päättänyt edellämainitun suunnitelman hyväksymisestä. Asia joudutaan kuitenkin käsittelemään uudelleen, koska siihen on jäänyt sisällyttämättä asian kiirellisyyden vuoksi tarpeellinen täytäntöönpanomääräys, jonka mukaan päätöstä on maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Suunnittelukohteena oleva Kalevankadun ja Vapaudenkadun liittymä sijaitsee Jyväskylän kaupungin ydinkeskustan alueella. Väinönkadun muuttaminen lähitulevaisuudessa kävelypainotteiseksi kaduksi tarkoittaa bussiliikenteen siirtämistä Kalevankadulle. Tämä edellyttää järjestelyjä, jolla mahdollistetaan bussien kääntyminen Vapaudenkadulta vasemmalle Kalevankadulle Puistokadun suuntaan. Samalla Kalevankadun ja Vapaudenkadun liittymä on muutettava liikennevalo-ohjatuksi.

Vapaudenkadulle välille Asemakatu - Kalevankatu on laadittu 20.2.2007 päivätty yleissuunnitelma, jonka periaatteiden mukaisesti Kalevankadun ja Vapaudenkadun liittymäjärjestelyt on suunniteltu. Ajoyhteys toteutetaan avaamalla uusi liikennevalo-ohjattu yhteys Kalevankadun keskisaarekkeen läpi. Vapaudenkadulle rakennetaan kaistat sekä oikealle että vasemmalle kääntymistä varten. Bussien kääntymistä Kalevankadulta Vapaudenkadulle helpotetaan ajorataa avartamalla siirtämällä reunatukea kevyen liikenteen väylän suuntaan. Vapaudenkadun pohjoisreunan kevyen liikenteen väylän jatkeeksi rakennetaan suojatie Kalevankadun yli. Vapaudenkadun päässä oleva nykyinen suojatie muutetaan korotetuksi. Korotus toimii ohjaavana rakenteena hulevesien tulvareitillä. Katujen pintakuivatusta parannetaan lisäämällä suunnittelualueelle hulevesikaivoja ja linjakuivatusrakenteita. Liittymäalue kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin. Valaistus on uusittu vuonna 2002.

Läpikulkuliikenne Vapaudenkadulla välillä Urhonkatu - Kalevankatu (Kalevankadun suuntaan) on sallittu vain busseille ja takseille nykytilanteen mukaisesti.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2010 Kalevankadun ja Vapaudenkadun liittymäjärjestelyjen toteuttamiseen on varattu 500 000 euron määräraha.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 18.5.-1.6.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta