Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2011 » Kanavuori (Laurinkuja, Majakuja, Majatie ja Proomutie)

KANAVUOREN KATUJEN LAURINKUJA, MAJAKUJA, MAJATIE JA PROOMUTIE KATUSUUNNITELMAT

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän kaupungin Kanavuoren kaupunginosassa, valtatien 4 länsipuolella. Alue rajautuu etelässä Laurinniementiehen, idässä vuonna 2010 rakennettuun Tyynelänmäen alueeseen, pohjoisessa lähivirkistysalueeksi kaavoitettuun metsikköön ja länsipuolella Kanavuoren koululle kaavoitettuun tonttiin. Katusuunnitelmat perustuvat 26.5.2009 päivättyyn Kanavuoren koulun sijoituspaikan yleissuunnitelmaan. Laurinkuja, Majakuja ja Majatie ovat uusia asuntokatuja, Proomutie on Laurinniementieltä Hupeliin johtava kokoojakatu. Proomutien suunniteltava katuosuus on tässä vaiheessa 80 metriä.

Katualueet ovat vahvistetun asemakaavan mukaisia. Laurinkujan, Majakujan ja Majatien katualueen leveys on 12 metriä, Proomutien katualueen leveys on 20 metriä. Asuntokatujen ajoradan asfalttipäällysteen leveys on 4,0 metriä. Proomutien alkuosan päällystetty leveys on 6,0 metriä ja viherkaistalla erotetun kevyen liikenteen väylän leveys 3,0 metriä. Proomutien ja Laurinrinteen välille rakennetaan 3,0 metriä leveä asfalttipäällysteinen kevyen liikenteen väylä. Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin, osa hulevesistä johdetaan rakennettavaan hulevesiviemäriin. Hulevedet puretaan Laurinniementien pohjoispuolella olevaan laskuojaan.

Katujen reuna-alueet nurmetetaan ja kadut valaistaan. Kadut kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2011 Kanavuoren alueen katujen Laurinkuja, Majakuja, Majatie ja Proomutie rakentamiseen on varattu 200 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon kustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 14. – 28.12.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Laurinkuja pituusleikkaus (pdf)

Majakuja pituusleikkaus (pdf)

Majatie pituusleikkaus (pdf)

Proomutie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta