Suoraan sisältöön

KANAVUOREN KADUT LAURINRINNE, TYYNELÄNKUJA JA TYYNELÄNMÄENTIE

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken Kanavuoren alueella, valtatien 4 länsipuolella. Alue rajautuu etelässä Laurinniementiehen ja pohjoisessa Hupelinlammentiehen. Katusuunnitelmat perustuvat 26.5.2009 päivättyyn Kanavuoren koulun sijoituspaikan yleissuunnitelmaan. Tyynelänmäentien ja Tyynelänkujan varrella on asutusta, Laurinrinne on uusi asuntokatu.

Katualueet ovat vahvistetun asemakaavan mukaisia. Kortteleiden 40, 43 ja 44 osalta on käynnissä kaavamuutoskäsittely koskien tonttijakoa. Laurinrinteen ja Tyynelänkujan katualueen leveys on 12 metriä, Tyynelänmäentien katualueen leveys vaihtelee alkuosan 15 metristä loppupään 8 metriin. Laurinrinteen ajoradan asfalttipäällysteen leveys on 4,0 - 5,5 metriä, Tyynelänmäentien alkuosan päällystetty leveys on 5,5 metriä ja loppuosan leveys on 4,5 metriä ja Tyynelänkujan 4,0 metriä. Laurinrinteen ja Tyynelänkujan välille rakennetaan 3,5 metriä leveä asfalttipäällysteinen kevyen liikenteen väylä. Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin. Tyynelänmäentien paaluvälin 105-260 reunakivellinen osuus sekä osa Tyynelänkujan pintavesistä hoidetaan hulevesikaivoin. Hulevedet johdetaan maastoon.

Katujen reuna-alueet nurmetetaan ja kadut valaistaan, myös Tyynelänmäentien nykyinen valaistus uusitaan. Kadut kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2010 Kanavuoren alueen katujen Laurinrinne, Tyynelänkuja ja Tyynelänmäentie rakentamiseen on varattu 325 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon kustannukset.

Suunnitelma olinähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 23.3. – 6.4.2010.

Lisätiedot: Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Yleiskartta (pdf)

Laurinrinne asemapiirustus (pdf)

Laurinrinne pituusleikkaus (pdf)

Tyynelänkuja pituusleikkaus (pdf)

Tyynelänmäentie asemapiirustus (pdf)

Tyynelänmäentie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta