Suoraan sisältöön

KANGASVUOREN KAAVA-ALUEEN KATUJEN KOLOHAAVANTIE JA LIITOKURRENKAARI KATUSUUNNITELMAT

Kolohaavantie ja Liitokurrenkaari sijaitsevat Kangasvuoren kaupunginosassa Kangasvuorentien itäpuolella noin kolme kilometriä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Kolohaavantie ja Liitokurrenkaari ovat uusia asuntokatuja, joiden varrelle on kaavoitettu sekä omakotitaloja että rivi- ja kerrostaloja.

Kolohaavantien asemakaavan mukainen katualueen leveys on kymmenen metriä. Liitokurrenkaaren katualueen leveys vaihtelee kadun alkuosan kahdestakymmenestäseitsemästä metristä loppuosan kymmeneen metriin.

Liitokurrenkaaren ajoradan leveys paaluvälillä 0-490 on 5,0 metriä. Samalla paaluvälillä kadun itäpuolella on 3,50 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä, joka on erotettu ajoradasta kaksitoista senttimetriä korkealla reunakivellä. Kadun länsireunalla on yliajettava kuusi senttimetriä korkea reunakivi. Liitokurrenkaaren loppuosalla ajoradan leveys on 5,50 metriä ja kadun molemmin puolin on kuusi senttimetriä korkea yliajettava reunakivi. Liitokurrenkaaren kokonaispituus on 900 metriä. Kolohaavantien ajoradan leveys reunakivestä reunakiveen on 5,50 metriä, yliajettavan reunakiven korkeus on kuusi senttimetriä. Kolohaavantien pituus on 350 metriä.

Kadut valaistaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Molempien katujen varsille on suunniteltu yleisiä pysäköintipaikkoja. Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärein, hulevesiä johdetaan sekä maastoon että Kangasvuorentien hulevesiviemäriin. Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus ja aluepysäköintikielto.

Kortteleiden 80 ja 81 väliin on suunniteltu erillinen 3,50 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Väylä on asfalttipäällysteinen ja valaistu. Kolohaavantien päästä Kangasvuorentielle on lisäksi suunniteltu sorapintainen kevyen liikenteen reitti rakennettavan vesihuoltolinjan päälle. Reitti on valaisematon ja se ei kuulu talvihoidon piiriin.

Alueella oleva ulkoilureitti jää osittain asuntoalueen alle. Ulkoilureitille on suunniteltu uusi linjaus, jossa reitti kulkee Liitokurrenkaaren alitse rakennettavan alikulkukäytävän kautta. Ulkoilureitin valaisimet siirretään uudelle osuudelle ja alikulkukäytävä valaistaan.

Kunnallistekniikan alustavassa investointiohjelmassa vuodelle 2011 Kangasvuoren kaava-alueen rakentamiseen on varattu 1 200 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon ja kaukolämmön kustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 12. – 26.10.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Yleiskartta (pdf)

Ajantasa-asemakaava (pdf)

Kolohaavantie asemapiirustus (pdf)

Kolohaavantie pituusleikkaus (pdf)

Liitokurrenkaari asemapiirustus plv 0 - 450 (pdf)

Liitokurrenkaari asemapiirustus plv 450 - 900 (pdf)

Liitokurrenkaari pituusleikkaus (pdf)

Raitti 1 asemapiirustus (pdf)

Raitti 2 asemapiirustus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta