Suoraan sisältöön

KAPPELIKADUN KATUSUUNNITELMA

Kappelikatu sijaitsee Jyväskylän kaupungin ydinkeskustan pohjoispuolella, Puistokadun varrella Vanhan hautausmaan vieressä. Kappelikatu on noin 150 metriä pitkä, se liittyy molemmista päistään Puistokatuun. Kappelikatu toimii ensisijaisesti lähialueella ja hautausmaalla kävijöiden pysäköintialueena.

Nykytilanteen ongelmana on epäjärjestelmällinen pysäköinti. Ajoneuvot on tähän asti pysäköity pääasiassa kadun varteen osittain suojellulle puistoalueelle. Pysäköinnin vuoksi Kappelikadusta on tullut ahdas ja hankalakulkuinen. Katuympäristö on lisäksi jäsentymätön, joten kokonaisilme on epäviihtyisä.

Kappelikatua esitetään parannettavaksi siten, että toiminnalliset alueet, kuten pysäköintipaikat osoitetaan selkeästi ja autojen ajaminen puistoalueelle estyy. Katu muutetaan yksisuuntaiseksi, Kappelikadulle ajetaan sen pohjoisliittymästä. Pohjoisliittymässä on nykyään huono näkemä hautausmaan kiviaidan vuoksi ja se koetaan vaaralliseksi. Eteläisen liittymän sijaintia muutetaan hieman nykyistä pohjoisemmaksi, jotta se saadaan liittymään mahdollisimman kohtisuorasti Puistokadulle. Näin voidaan turvata riittävät näkemät Puistokadun liikenteeseen liittyville. Samalla liittymää ennen oleva nykyinen bussipysäkki saadaan muotoiltua nykyistä paremmin.

Pysäköinti Kappelikadulla sallitaan kolme tuntia kestävänä arkisin maanantain ja perjantain välillä kello 8 – 16 välisenä aikana ja arkilauantaisin kello 8 -14. Invapysäköintipaikkoja on kolme ja ne sijaitsevat hautausmaan pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Polkupyörille on myös varattu oma pysäköintialue.

Kappelikadun asfalttipäällysteen leveys on 4,5 metriä. Kadun ja muurin väliin jäävä jalkakäytävä päällystetään asfaltilla ja osittain kiveyksillä. Kadun eteläpäässä muurin viereinen jalkakäytävä pysäköintialueen päästä Puistokadun kevyen liikenteen väylälle asti päällystetään kivituhkalla. Puiston puoleinen jalkakäytävä pysäköintialueen vieressä päällystetään kivituhkalla tai vaihtoehtoisesti nupukiveyksellä. Kappelikadun korkeusasema noudattaa nykyistä kadun pinnan tasausta. Hautausmaan pääsisäänkäynnin edessä, paaluvälillä 35 - 61 katu on korotettu hautausmaan pihan tasolle mahdollistaen esteettömän liikkumisen kadulta hautausmaan puolelle.

Kadun alkupäässä ennen korotettua osuutta oikeanpuoleinen reunakivi madalletaan noin 0,5 metrin matkalta päällysteen tasoon, minkä avulla hulevedet johdetaan viheralueelle maastoon imeytettäviksi. Muilta osin katualueen kuivatus hoidetaan uudella rakennettavalla hulevesiviemäröinnillä, joka liitetään Puistokadun nykyiseen huleveden runkolinjaan. Kappelikadulle rakennetaan myös uusi valaistus ja pääsisäänkäynnin viereiset komeat männyt kohdevalaistaan maahan upotettavilla valaisimilla.

Kappelikadun suunnitelma on laadittu yhdessä Jyväskylän seurakunnan edustajien kanssa. Kappelikadun rakentamiskustannukset ovat arviolta noin 170 000 – 230 000 euroa riippuen käytettävistä pintamateriaaleista. Kappelikadun rakentaminen on tarkoitus tehdä yhteistyössä seurakunnan kanssa kesällä 2011.

Kappelikadun katusuunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 15. - 29.3.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 2665 144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta