Suoraan sisältöön

KIVILAMMENTIEN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS

Suunnittelukohde sijaitsee Kivilammella noin 2,5 kilometrin päässä Vaajakosken keskustasta pohjoiseen. Kivilammentiellä ei ole jalankulku- ja pyörätietä sen laskeutuessa Leppävedentielle. Leppävedentien liittymässä on linja-autopysäkki, jolle pääsee vain ajoradan piennarta pitkin. Kivilammentie on jyrkkä ja jalankulku koululaisten vilkkaasti käyttämälle pysäkille on turvatonta erityisesti talvisin. Asukasyhdistys on esittänyt jalankulku- ja pyörätien rakentamista Kivilemmentielle puuttuvalle osuudelle huhtikuussa 2010 Nevanreunan ja Luhtalantien katusuunnitelmien esittelytilaisuudessa.

Kivilammentien katusuunnitelman muutoksessa kevyen liikenteen väylä esitetään rakennettavaksi ajoradasta korotettuna noin 215 metrin matkalle. Uusi kevyen liikenteen väylä liittyy Kivilammen asuinalueen päässä nykyiseen jalankulku- ja pyörätiehen ja päättyy Leppävedentien linja-autopysäkille. Jalankulu- ja pyörätie vaihtaa ajoradan puolta Kivilammenkujan liittymän kohdalla. Jalankulku- ja pyörätie on suunniteltu 3,25 metriä leveänä, josta erotuskaistan osuus on 0,75 metriä. Jalankulku- ja pyörätie päällystetään asfaltilla. Rakennustoimenpiteiden vuoksi joudutaan nykyisiä valaisinpylväitä siirtämään, mutta kuivatus järjestelyt säilyvät nykyisellään.

Kivilammentien rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi kesällä 2011.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 22.2. - 8.3.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 2665 144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta