Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2011 » Korpilahdentie paaluvälillä 167 – 330 sekä Korpilahden sataman piha- ja liikennealueen liikennejärjestelyt

Korpilahdentien paaluvälin 167 - 330 sekä Korpilahden sataman piha- ja liikennealueiden katusuunnitelma

Korpilahdentie on nykyään yleisen tieverkon osa yhdystie 16595 Korpilahden kk ja sen ylläpidosta vastaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Korpilahden satama-alueen asemakaavan muutoksessa Korpilahdentie on muutettu katualueeksi suunnitelman paalulta 195 (suojatie Kirkonmäen kohdalla) alkaen aina Kokkotien liittymään asti.

Korpilahdentien ja satama-alueen toteuttamiseksi on laadittu kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä yleissuunnitelma vuonna 2009. Yleissuunnitelman mukaisesti on rakennettu laiturit vierasveneille ja polttoaineen jakelua varten kesällä 2010 samaan aikaan matonpesulaiturin ja leikkipuiston kanssa. Korpilahdentien parantaminen sataman kohdalla ja muut satama-alueen liikenne- ja pihajärjestelyt on tarkoitus toteuttaa tämän suunnitelman mukaisesti kesällä 2011.

Korpilahdentien suuntaus sekä jalankulku- ja pyörätie ja kadun varren pysäköintijärjestelyt sekä satama-alueen liittymät ovat yleissuunnitelman mukaiset.

Korpilahdentien asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on seitsemän metriä. Korpilahdentielle asennetaan 12 cm korkeat betoniset reunatuet. Bussien pysäköintipaikan ja sataman liittymien kohdalla reunatukena käytetään yliajettavaa matalaa reunakiveä. Kadun hulevedet kerätään hulevesikaivoihin, jotka puretaan jalankulku- ja pyörätien alitse rantaluiskaan. Korpilahdentien pohjoispuolella olevat nykyiset koivut joudutaan kaatamaan tien rakentamisen vuoksi. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan uudet puut pieniin ryhmiin järvinäköalan säilymiseksi. Korpilahdentien nykyiset valaisimet säilyvät ja ne siirretään sopiviin kohtiin jalankulku- ja pyörätien varteen.

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen satama-alueella on tapahtunut muutoksia suojeltavien rakennusten osalta. Rakennuksiin (Höyrygalleria ja Latogalleria) tulevan yritystoiminnan vuoksi yleissuunnitelmaan on tehty vähäisiä muutoksia pysäköintijärjestelyihin yrittäjien toiveiden mukaisesti.

Höyrygallerian ja leikkipuiston välissä olevaa nykyistä pysäköintialuetta on hyödynnetty tarkistetuissa järjestelyissä. Näin galleriatoiminalle saadaan näyttelytilaa ulos Latogallerian pohjoispuolelle eikä Korpilahdentien varteen tarvitse rakentaa yleissuunnitelman mukaista tukiseinää.

Satamakapteenin eteen katusuunnitelmassa esitetään tehtäväksi jalankulkualue betonikiveyksellä kävelijöiden ja autoliikenteen erottamiseksi toisistaan. Betonikiveystä tulee myös Höyrygallerian ympärille. Asfaltoitavat pysäköintialueet rajataan 12 cm korkealla betonisella reunakivellä, joka estää autojen ajamisen markkinapihan alueelle.

Sataman piha-alueelle rakennetaan nurmetettuja alueita, joille voidaan tehdä puu- ja pensasistutuksia ja sijoittaa penkkejä ja roska-asioita. Sataman piha-alueen valaistus uusitaan yhteensopivaksi leikkipaikan valaistuksen kanssa. Piha-alueen päällysteenä on kivituhkapinta. Hulevedet imeytyvät maahan ja osittain niitä kootaan nykyisten hulevesikaivojen avulla viemäreihin, jotka purkautuvat järveen.

Korpilahdentien ja satama-alueen järjestelyt on tarkoitus rakentaa tämän kesän aikana kahdessa vaiheessa. Ensimmäisenä vaiheena alkukesästä rakennetaan Korpilahdentie ja sen varrella oleva jalankulku- ja pyörätie. Satama-alueen piha- ja liikennejärjestelyt rakennetaan loppukesän ja syksyn aikana, kun satama-alueella järjestettävät tapahtumat ja yritystoiminnan kannalta vilkkain kesäsesonki on ohi. Yhdyskuntatekniikan investointien budjetissa hankkeelle on varattu 750 000 euron määräraha.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 29.3. - 12.4.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen. puh. (014) 266 5144

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta