Suoraan sisältöön

Kuokkalan kehäväylän yhteydessä rakennettavaksi tai parannettavaksi suunniteltujen katujen katusuunnitelmat

Suunnittelukohde sijaitsee Jyväskylän kaupungin Kuokkalan kaupunginosassa. Katusuunnitelmien mukaiset järjestelyt liittyvät Kuokkalan kehäväylän tiesuunnitelman toteuttamiseen ja ovat sen yhteydessä rakennettaviksi tai parannettavaksi tulevia katuja. Tie- ja katujärjestelyjä toteutetaan välillä Salontaipaleentie – Pohjanlahdentie sekä päärakennuskohteesta erillisenä Äijälän kohdalla. Katusuunnitelmat pohjautuvat vuonna 2007 Tiehallinnon keskushallinnon hyväksymään ja vuonna 2010 korkeimman hallinto-oikeuden vahvistamaan Kuokkalan kehäväylän tiesuunnitelmaan, jolloin koko hankeen suunnitelmat ovat olleet edellisen kerran julkisesti esillä nähtävinä.

Alue on valtaosin asemakaavan mukaista asuin- ja liiketoimintojen aluetta sekä osin Sippulanniemen virkistysalueen vierialuetta, jolla sijaitsee mm. Fingrid Oy:n omistama 110 kV suurjännitelinja sekä Jyväskylän Energian omistama 20 kV sähkölinja.

Kuokkalan kehäväylä sisältää varsinaisen asemakaavan liikennealueelle rakennettavan pääväylän lisäksi väylään liittyvät katujärjestelyt kevyen liikenteen järjestelyineen. Salontaipaleentien ja kehäväylän liittymiskohtaan rakennetaan kiertoliittymä, jonka kautta on pääsy myös Keljonrannan suuntaan. Toinen kiertoliittymä toteutetaan kehäväylän ja Sippulanniementien liittymiskohtaan tarvittavine kevyen liikenteen järjestelyineen. Kolmas kiertoliittymä toteutuu kehäväylän ja Pohjanlahdentien / Hämeenpohjantien risteämiskohtaan, jossa kehäväylä kytkeytyy katuverkkoon. Uuden tiejärjestelyn myötä katkeaa Pohjantie läpiajolta. Hankkeen yhteydessä toteutetaan maantien sekä katuverkon osalta meluntorjuntatoimenpiteitä, kuten meluvallien / aitojen rakentamista. Kattavan kevyen liikenteen väyläverkon toteuttamisen yhteydessä rakennetaan muun muassa Kylmänoron ja Sippulanniemen kohdalle erillisiä ulkoilureittejä (pururadat - hiihtolatupohjat).

Kehäväylän rakentaminen sisältää myös tie- ja katujärjestelyjä Äijäläntien ja Kammintien liittymäalueella. Kohteessa jäsennellään liittymäaluetta kokonaisuute ottaen huomioon muun muassa Äijälänrannan asuntomessualueen kulkuyhteyden liittäminen Kuokkalantiehen. Äijäläntien kohdalle toteutetaan kevyen liikenteen alikulkuyhteys sekä rakennetaan asutuksen ja tien väliin meluntorjuntarakenteita.

Kuokkalan kehäväylähankkeeseen sisältyvät liikennejärjestelyt toteutetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishankkeena. Väylähankkeeseen sisältyy myös huomattava määrä kolmannen osapuolen vesihuollon ja muiden teknisten verkkojen, kuten kaukolämmön ja runkoviemärilinjojen, rakentamista. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 14,55 Me, josta em. verkostojen osuus on n. 2.9 Me. Hankkeen kustannukset väylien rakentamisen osalta jakautuvat suhteessa 50/50 valtion ja kunnan kesken. Kohteen rakentamisen valmistelevat työt käynnistyvät vuoden 2011 loppupuolella ja varsinainen rakentaminen painottuu vuosille 2012 – 2013.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 13.9. – 27.9.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kartat ja pituusleikkaukset (pdf)

Asemapiirustukset (pdf-muodossa)

Pituusleikkaukset, tyyppipoikkileikkaukset (pdf-muodossa)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta