Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2011 » Lohikosken liikekeskuksen ympäristön kadut

Lohikosken katujen Turotie, Tyyppäläntie ja Debrecenintie katusuunnitelman muutos

Turotie, Tyyppäläntie ja Debrecenintie sijaitsevat Lohikosken kaupunginosassa. Alue tunnetaan Lohikosken liikekeskuksena. Vahvistetun asemakaavan mukaisesti Turotien kautta on kulku kahdelle asunto- ja liikerakentamisen sallivalle korttelille sekä näitä palvelevalle autopaikkojen korttelialueelle. Korttelissa 79 on aloitettu kaksitoistakerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen tänä kesänä. Liikerakennusten rakentaminen ei vielä ole käynnistynyt.

Turotien alkuosan kaavan mukainen katualue on kymmenen metriä leveä. Kadun ajoradan leveys reunatuesta reunatukeen on viisi ja puoli metriä. Graniittisen reunatuen korkeus on 12 senttimetriä. Kadun länsireunaan rakennetaan korotettu kaksi ja puoli metriä leveä jalkakäytävä noin neljänkymmenen metrin matkalla. Kadun alkuosan kautta liikennöidään erilliselle pysäköintialueelle ja suurimmalle osalle korttelin 79 pysäköintipaikoista. Turotien loppuosa on asemakaavassa merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla on tontille ajo sallittu. Tämän katuosuuden kautta kuljetaan osalle korttelin 79 pysäköintipaikoista sekä hoidetaan korttelin huoltoajo. Pintamateriaaleilla korostetaan kadun loppuosan kevytliikennepainotteista luonnetta. Tällä osuudella katualueen leveys on seitsemän metriä ja graniittiset kaksi senttimetriä korkeat reunatuet sijaitsevat katualueen reunassa. Ajoradan asfaltoitu leveys on neljä metriä. Debrecenintie on jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jonka pintamateriaaleina käytetään Turotien loppuosan tavoin betonikiveyksiä ja asfalttia. Graniittisten reunatukien väli on viisi metriä, josta asfaltoitu osuus on neljä metriä.

Kuivatus hoidetaan hulevesikaivoin, pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin. Turotien ja Debrecenintien valaistus uusitaan nyt rakennettavalla osuudella. Katujen vierialueet nurmetetaan.

Tyyppäläntien linja-autopysäkkijärjestelyt uusitaan. Liikekeskuksen kohdalla Tyyppäläntie korotetaan kuusi senttimetriä ja pysäkit toteutetaan ns. ajoratapysäkkeinä eli pysäkkitaskuja ei rakenneta. Pysäkkien odotustilat uusitaan, nykyistä odotuskatosta siirretään. Graniittisten reunatukien rajaama ajorata on seitsemän metriä leveä. Reunatuen korkeus korotetulla alueella vaihtelee kahdesta kuuteentoista senttimetriin. Kuivatus hoidetaan hulevesikaivoin, pintavedet johdetaan maastoon. Pysäkkialueen valaistus uusitaan. Tyyppäläntielle asetetaan 30 km/h nopeusrajoitus pysäkkialueen ja Turotien risteyksen kohdalle.

Kunnallistekniikan vuoden 2011 investointiohjelmaan on varattu 200 000 euron määräraha hankkeen rakentamiseksi. Hanke on tarkoitus aloittaa syksyllä 2011 aikana Turotien rakennekerrosten rakentamisella. Mahdollisesti myös Tyyppäläntien pysäkkijärjestelyjen toteutus aloitetaan tämän syksyn aikana. Viimeistelytyöt tehdään vuonna 2012. Hanke ei sisällä vesihuolto- ja kaukolämpötöitä.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 30.8. – 13.9.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus Debrecenintie (pdf)

Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus Turotie (pdf)

Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus Tyyppäläntie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta