Suoraan sisältöön

MATTILANKADUN KATUSUUNNITELMA

Mattilankatu sijaitsee keskustan lounaispuolella Mattilanpellon kaupunginosassa. Mattilankatu välillä Keskussairaalantie-Purokatu on luonteeltaan asuntokatu, mutta katuosuutta käytetään myös läpiajoon muille asuntoalueille. Katuosuudella on sekä jalkakäytävä että puurivillä erotettu yhdistetty polkupyörätie ja jalkakäytävä. Purokadun eteläpuolella oleva sorapintainen katuosuus on päättyvä asuntokatu, jonka varrella ei ole kevyen liikenteen väylää. Mattilankadulla on runsaasti routavaurioita johtuen riittämättömistä rakennekerroksista.

Mattilankadun asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10-15 metriä. Ajoradan asfalttipäällysteen suunniteltu leveys reunatuesta reunatukeen on 6,0 metriä, jalkakäytävän päällystetty leveys 2,0 metriä ja erillisen kevyen liikenteen väylän leveys 2,5-2,6 metriä. Purokadun eteläpuolisen katuosuuden ajoradan päällystetty leveys on 5,0 metriä. Pikkukadun ja Mendelininkadun risteyksiin rakennetaan korotetut suojatiet.

Ajoradan ja jalkakäytävän rakennekerrokset uusitaan. Erillisen kevyen liikenteen väylän rakenteet uusitaan Keskussairaalantien puoleisessa päässä noin 80 metrin matkalla, muilta osin vain kevytväylän päällyste uusitaan. Samassa yhteydessä Jyväskylän Energia saneeraa tarvittavilta osin vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoa.

Kadun pintakuivatus välillä Keskussairaalantie-Purokatu hoidetaan hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan nykyiseen hulevesiviemäriin. Purokadun eteläpuolen pintakuivatus hoidetaan nykytilanteen mukaisesti avo-ojin, hulevedet johdetaan osin hulevesiviemäriin, osin maastoon.

Mattilankadulta poistettavien kahden linja-autopysäkin kohdat liitetään nykyiseen viherkaistaan, puurivistöä täydennetään puuistutuksin. Katujen reuna-alueet nurmetetaan ja kadun valaistus uusitaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Mattilankadun saneeraus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2010-2011. Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2010 Mattilankadun kunnostamiseen on varattu 500 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon ja kaukolämmön kustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 13. – 27.4.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus plv 0 - 500 (pdf)

Asemapiirustus plv 500 - 850 (pdf)

Pituusleikkaus plv 0 - 500 (pdf)

Pituusleikkaus plv 500 - 850 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta