Suoraan sisältöön

NEVANREUNAN JA LUHTALANTIEN KATUSUUNNITELMAT

Suunnittelukohde sijaitsee Kivilammella noin 2,5 kilometrin päässä Vaajakosken keskustasta pohjoiseen Leppävedentien varrella. Suunniteltavat kadut sijaitsevat jo rakennetulla asemakaava-alueella. Nevanreunan saneerattava osuus on Kivilammentien ja Luhtalantie välinen noin 330 metriä pitkä sorapintainen osuus. Luhtalantie saneerataan Nevanreunan ja Kivilammentien väliseltä sorapintaiselta osuudelta, jonka pituus on noin 100 metriä. Nykyisiä vuonna 1976 rakennettuja vesijohtoa ja jätevesiviemäriä ei uusita tässä yhteydessä.

Katusuunnitelman muutoksessa esitetään uusittavaksi katujen rakennekerrokset saneerattavilla osuuksilla. Nevanreunan korkeusasema muutetaan vuonna 1982 vahvistetun vanhan katusuunnitelman mukaiseksi. Kadun korkeusasema muuttuu nykyiseen nähden eniten paaluvälillä 110 - 250, jolla tasausta nostetaan enimmillään noin 70 cm. Muutoin katujen tasaukset noudattavat nykyistä korkeusasemaa. Nevanreunan ja Luhtalantien ajoradan leveys on 5,00 metriä. Kadut asfaltoidaan ja kuivatus hoidetaan pääsääntöisesti avo-ojin, kuten nykyään. Nevanreunan ajoradalle tehdään yliajettava 8 cm korkea betoninen reunatuki paaluvälille 160 - 315, jotta hulevedet eivät valu kadulta tonteille. Tälle jaksolle tulee myös hulevesiviemäröintiä. Nykyinen valaistus säilyy.

Katujen saneerauksen yhteydessä rakennetaan Nevanreunan ja Luhtalantien liittymä sekä Luhtalantiellä Kivilammentien ja Viljontien liittymät korotettuina. Korotetut liittymät hidastavat autojen nopeuksia ja parantavat muuten tasa-arvoisten liittymien turvallisuutta. Alueella on nykyään 40 km/h:ssa aluenopeusrajoitus. Alueellinen nopeusrajoitus esitetään muutettavaksi 30 km/h:ssa Kivilammentie ja Nevanreunan liittymästä alkaen. Pohjoisesta 30 km/h:ssa nopeusrajoitus alkaisi Luhtalantiellä ennen asutusta. Nevanreunan ja Kivilammentien liittymää muotoillaan nykyisestä siten, että Nevanreuna liittyy Kivilammentiehen enemmän kohtisuorasti. Muotoilun ansiosta liittymän näkemät paranevat nykyisestä. Liittymään päättyvä nykyinen kevyen liikenteen väylä linjataan Nevanreunan suuntaan uudella suojatiellä Kivilammentien poikki.

Katusuunnitelmaluonnoksia esitellään alueen asukkaille yleisötilaisuudessa 20.4.2010.

Yhdyskuntatekniikan investointien budjetissa on varattu tälle vuodelle yhteensä 250 000 euron määräraha katujen saneeraamiseksi.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 20.4. - 4.5.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh. (014) 2665 144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Aluenopeusrajoitukset (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta