Suoraan sisältöön

NUUTIN TEOLLISUUSALUEEN KATUJEN NUUTINTIE, LOUHIJANKUJA, PANOSTAJANKUJA JA PORARINKUJA KATUSUUNNITELMAT

Nuutin teollisuusalue sijaitsee Palokan taajaman länsiosassa. Etäisyys alueelta Palokankeskukseen on noin kaksi kilometriä ja kaupungin keskustaan noin kahdeksan kilometriä. Nuutin teollisuusalueen alkuperäinen asemakaava on vuodelta 2002. Maaliskuussa 2011 kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen, jossa katulinjausta on muutettu. Vuonna 2007 Nuutintien alkuosalla on rakennettu katua ja kevyen liikenteen väylää 390 metrin matkalla. Samalla osuudelle on rakennettu vesihuolto- ja kaukolämpölinjat. Katu ja kevytväylä ovat sorapintaisia.

Nuutintien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 20 metriä, sivukatujen katualue on 15 metriä leveä. Nuutintien suunniteltava pituus on 840 metriä, Louhijankujan 230 metriä, Panostajankujan 140 metriä ja Porarinkujan 120 metriä. Nuutintien ajoradan päällystetty leveys on 6,50 metriä, 3,25 metriä leveällä viherkaistalla erotetun kevyen liikenteen väylän leveys 3,00 metriä. Sivukatujen ajoradan päällystetty leveys on 6,50 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojin ja hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan maastoon. Katujen reuna-alueet nurmetetaan ja kadut valaistaan.

Nuutin teollisuusalueen toteuttamatta olevien katujen alustava kustannusarvio on noin 1 150 000 euroa. Maanomistajalla on velvoite rakentaa osa katurakenteista kustannuksellaan 27.11.2001 laaditun maankäyttösopimuksen mukaisesti. Alustavan kustannusarvion lisäksi tulevat vesihuollon ja kaukolämmön kustannukset. Hanke ei ole tällä hetkellä kunnallistekniikan investointiohjelmassa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 19.4. – 3.5.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Nuutintie asemapiirustus (pdf)

Nuutintie pituusleikkaus (pdf)

Louhijankuja pituusleikkaus (pdf)

Panostajankuja pituusleikkaus (pdf)

Porarinkuja pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta