Suoraan sisältöön

Oikokatu välillä Pitkäkatu-Yliopistonkatu

Kaupunkirakennepalveluiden Yhdyskuntatekniikan vastuualue on teettänyt Oikadun katusuunnitelman muutoksen. Suunnitelman on tehnyt Ympäristösuunnittelu Soini. Suunnittelussa on huomioitu Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n laatima 28.6.2011 päivätty Harjun maisemasuunnitelma.

Oikokadun osuus välillä Pitkäkatu-Yliopistonkatu sijaitsee Mäki-Matin ja Harjun kaupunginosassa. Katuosuus sijoittuu Mäki-Matin perhepuiston viereen. Pitkäkadun puolella Oikokatu rajoittuu toiselta sivultaan asuinkerrostalotontteihin. Yliopistonkadun puolella Oikokatu rajoittuu Harjun rinteeseen.

Peruskorjaussuunnitelmassa on luotu Oikokadun osalle Pitkäkatu-Yliopistonkatu oleskeluun, liikkumiseen ja pienimuotoiseen toritoimintaan soveltuva tila, joka toistaa viereisen Mäki-Matin perhepuiston henkeä. Alueen suunnittelun tavoitteena on ollut rehevän, monikäyttöisen ja kodikkaan katutilan luominen liikenteen vaatimukset huomioiden.

Suunnitelmassa esitetään katutilan osoittamista liikennemerkein kävelykaduksi.

Pitkäkadulta Oikokadulle tultaessa perhepuiston merkkinä on aiemmin Voionmaankadunkin puolella käytettyjen kivihahmojen ryhmä. Kadun keskiosaan on sijoitettu oleskeluun ja läpikulkuliikennettä hillitsemään penkkiryhmiä puineen. Asuinkerrostalotonttien puolelle vihreydeksi on sijoitettu massaperennaistutuksesta nousevia köynnössäleikköryhmiä. Oikokatua viereisiin tontteihin tässä rajaavat molemmin puolin jo olevat ja täydennettävät puuaidat.

Mäki-Matinkadun puolelle on sijoitettu Harjun rinteen kupeeseen autopaikoitus perhepuiston käyttäjille. Aivan perhepuiston edustalle avautuu betonikivetty torialue, jonka keskelle sijoittuu käyttäjien olohuone pihakeinuineen ja penkkeineen. Alueen keskusaiheena on onkivan pikkupojan hahmo. Harjun rinteeltä tulevien portaiden (Arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n Harjun maisemasuunnitelmassa, 28.6.2011) viereen suunniteltu talviliukumäki on huomioitu suunnitteluratkaisuissa. Portaiden käyttäjille jää myös huoltoliikenteen väylänä palveleva, oma kulkuväylänsä torialueen olohuoneen reunalle.

Polkupyörätelineet on sijoitettu kunnostettavan tukimuurin viereen perhepuiston puolelle. Oikokadulta Yliopistonkadulle mentäessä kadun varteen on suunniteltu kaksi levähdyspenkkiryhmää.

Katualueet on valaistu sekä pylväsvalaisimin että kohdennetuin erikoisvalaisimin. Osassa pylväsvalaisimia on valaistut mainostilat. Valaistuksen on suunnitellut Lite-designs, Ari Tiilikainen.

Suunnitelman kokonaiskustannusarvio on 236 000 €. Hanke on tämän vuoden investointiohjelmassa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 17.-31.1.2012.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Ajantasakaava (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Poikkileikkaukset (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta