Suoraan sisältöön

OIKOTIEN KATUSUUNNITELMA JA PYSÄKÖINTIALUEEN SUUNNITELMA

Oikotie sijaitsee Vaajakosken kaupunginosassa uimahallin ja urheilutalon välissä. Katu on luonteeltaan kokoojakatu, jonka kautta liikennöidään Kakaravaaran ja Opintien asuntokaduille. Alueella on ilmennyt tarvetta yleiselle pysäköinnille erityisesti uimahallin käyttäjien taholta.

Asemakaavassa on Oikotien ja Opintien kulmaukseen LP-merkinnällä osoitettu alue pysäköinnin järjestämiseksi. Sisäänajo vinopysäköintipaikoille tapahtuu Opintieltä ja ulosajo Oikotien kautta. Pysäköintialueelle rakennetaan tässä vaiheessa 20 autopaikkaa. Tarpeen niin vaatiessa LP-alueelle voidaan myöhemmin rakentaa vielä 20 autopaikkaa lisää.

Oikotien pohjoisreunalle Savonmäentien ja rakennettavan pysäköintialueen välille on suunniteltu asfalttipäällysteinen 2,5 metriä leveä korotettu kevyen liikenteen väylä helpottamaan kulkua pysäköintipaikalta uimahallille ja urheilutalolle. Oikotien ajoradan leveys tulee olemaan 5,5 metriä. Kevyen liikenteen väyläjärjestelyillä selkiytetään samalla urheilutalon liikennejärjestelyjä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojin ja hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan maastoon. Katujen reuna-alueet nurmetetaan, valaistus säilyy nykyisellään.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2011 Oikotien kevyen liikenteen väylän ja pysäköintialueen rakentamiseen on varattu 70 000 euron määräraha.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 19.4. – 3.5.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta