Suoraan sisältöön

Tikkakosken Oskarinkadun puistopolkujen rakennussuunnitelma

Suunnittelukohde sijaitsee Tikkakosken kaupunginosassa Oskarinkadun itäpuolella. Suunnittelualueen eteläpuolelle laajentuneen asutuksen myötä kevyt liikenne kapealla Oskarinkadulla on lisääntynyt. Alueen asukkailta on tullut esityksiä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseksi.

Kevyen liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi on laadittu suunnitelma puistoraittien rakentamiseksi Korpikuusentieltä, Korvenpolulta ja Oskarinkadulta vähäliikenteiselle Mestarinkadulle. Mestarinkadun jatkeena olevan kevyen liikenteen väylän kohdalla Tikkakoskentiellä on nykyisin jo suojatiesaareke turvaamassa Tikkakoskentien ylittämistä. Ely-keskuksen ylläpitämällä Tikkakoskentiellä ei ole suojatietä Oskarinkadun risteyksessä.

Sorapintaisten puistoraittien leveys on 2,5 metriä. Raitit valaistaan ja vierialueet nurmetetaan. Pintakuivatus hoidetaan avo-ojin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmaan on varattu 30 000 euron määräraha Oskarinkadun puistopolkujen rakentamiseksi. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesän 2011 aikana. Hanke ei sisällä vesihuolto- ja kaukolämpötöitä.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 31.5. – 14.6.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus raitti 1 (pdf)

Pituusleikkaus raitti 2 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta