Suoraan sisältöön

PILLILAMMENKUJAN JA RAPONKUJAN KATUSUUNNITELMAT

Pillilammenkuja ja Raponkuja sijaitsevat Palokassa Heikkilän alueella noin 10 kilometriä kaupungin keskustasta pohjoiseen. Kadut ovat Heikkiläntiehen liittyviä sorapintaisia asuntokatuja, Pillilammenkuja on pituudeltaan noin 130 metriä ja Raponkuja noin 250 metriä. Katujen rakenteissa on routavaurioita ja puutteita kuivatuksessa. Jyväskylän Energia uusii samalla vuonna 1969 rakennetut jätevesiviemärit ja vesijohdot.

Katualueen leveys on pääosin 10 metriä, kääntöpaikoilla leveämpi. Pillilammenkujan ajoradan päällystetty leveys on 4,5 metriä, Raponkujan 5,0 metriä. Kadun pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin, osaksi myös hulevesikaivoin. Osa hulevesistä johdetaan Heikkiläntien sivuojaan ja osa puistossa olevaan laskuojaan. Katujen vierialueet nurmetetaan, nykyisestä valaistuksesta hyödynnetään valaisinpylväät ja pylväsjalustat, valaisimet uusitaan. Pillilammenkuja ja Raponkuja kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Pillilammenkujan ja Raponkujan saneerauksen arvioidut kustannukset ovat noin 230 000 euroa. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Katujen saneeraus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2010.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 26.1. – 9.2.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakarttta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Pillilammenkuja asemapiirustus (pdf)

Piililammenkuja pituusleikkaus (pdf)

Raponkuja asemapiirustus (pdf)

Raponkuja pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta