Suoraan sisältöön

POHJANNIEMENTIEN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS VÄLILLÄ KIERTOTIE – UKONMUTKA

Pohjanniementie sijaitsee Palokassa Ritoniemen alueella. Pohjaniementiellä on nykyään korotettu jalankulku- ja pyörätie Kiertotien liittymään saakka. Kiertotien ja Ukonmutkan väliltä se puutttuu. aiheuttaen epäjatkuvuuskohdan kevyen liikenteen verkossa. Ukonmutkasta kevyen liikenteen väylä jatkuu omana erillisenä väylään edelleen Ritoniementielle. Samoin Kiertotien ja Ukonmutkan puolivälin kohdalta erkanee puistokäytävä Palokkajärven rannan uimarannalle.

Katusuunnitelman muutoksessa esitetään Kiertotien ja Ukonmutkan väliltä puuttuvan jalankulku- ja pyörätien rakentamista. Kevyen liikenteen väylän vuoksi Pohjanniementien ajorataa on siirrettävä hieman itään päin, jotta uusi jalankulku- ja pyörätie mahtuu katualueelle. Pohjanniementien ajoradan leveys on 5,75 metriä ja uuden kevyen liikenteen väylän leveys on 2,75 metriä, Sekä ajorata että kevyen liikenteen väylä asfaltoidaan. Kevyen liikenteen väylä erotetaan ajoradasta yliajettavalla 6 cm korkealla betonisella reunatuella. Hulevedet kerätään avo-ojien ja ritiläkaivojen kautta nykyiseen hulevesiviemäriin. Nykyistä katuvalaistusta siirretään jalankulku- ja pyörätien rakentamiseksi.

Katusuunnitelmassa esitetään lisäksi uuden keveyn liikenteen väylän rakentamista Maahintien ja Pohjanniementien välille asemakaavan mukaisesti. Uusi yhteys jatkuisi myös Pohjanniementien yli uimarannalle johtavalle puistokäytävälle parantaen alueen sisäisiä jalankulun ja pyöräilyn yhtyksiä. Uusi jalankulku- ja pyörätie on asfaltoitu, 3 metriä leveä ja se valaistaan. Hulevedet johdetaan avo-ojien kautta Pohjanniementien hulevesiviemäriin.

Pohjanniementien ja sen korotetun jalankulku- ja pyörätien sekä uuden kevyen liikenteen väylän välillä Pohjanniementie – Maahintie kustannusarvio on yhteensä 72 000 euroa. Toimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi kuluvan kesän aikana.

Pohjanniementien katusuunnitelman muutos oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 31.5. – 14.6.2011.

Lisätiedot: liikenneinsinööri Timo Vuoriainen puh. (014) 2665 144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus välillä Pohjanniementie - Maahintie (pdf)

Pituusleikkaus välillä Ukonmutka - Kiertotie (pdf)

Tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta