Suoraan sisältöön

Raviraitin katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Killerin ravirata-alueella noin 4 kilometrin päässä kaupungin keskustasta länteen. Raviradan alue rajautuu etelässä Vesangantiehen, pohjoisessa Laajavuoren virkistysalueeseen ja itäosassa Kortemäen omakotialueeseen. Ravi – ja ratsastusurheilun lisäksi alueella järjestetään muitakin tilaisuuksia ja tapahtumia. Raviraitin alkuosa on rakennettu vuonna 2008 Kaviouran liittymään asti. Tämä suunnitelma sisältää asemakaavan mukaisen Raviraitin loppuosan.

Raviraitti sijoittuu raviradan länsipuolelle. Asemakaavassa katujen varrelle on esitetty hevosurheiluun liittyvien toimintojen sijoittaminen. Katualueen leveys on 22 metriä. Kadun ajoradan kokonaisleveys on 6,5 metriä ja sidotun kulutuskerroksen leveys 6 metriä. Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojin. Hulevedet johdetaan avo-ojien ja rumpujen kautta Vesangantien viereiseen purkuojaan ja edelleen nykyiseen hulevesiviemäriin. Raviraitti valaistaan ja reuna-alueet nurmetetaan.

Raviraitin katurakenne on suunniteltu perinteisesti, kantava- ja jakavakerros kalliomurskeesta ja suodatinkerros hiekasta. Suunnittelutyön aikana on selvitetty mahdollisuutta käyttää Keljonlahden voimalan tuhkia kerrosrakenteissa. Lopullista varmuutta tuhkan soveltuvuudesta katurakenteeseen ei ole vielä saatu.

Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 180 000 euroa. Lisäksi tulevat vesihuollon kustannukset. Raviraitin rakentamista ei ole sijoitettu kunnallistekniikan investointiohjelmaan.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 28.6. – 12.7.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainisnööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta