Suoraan sisältöön

SÄÄKSVUOREN KAAVA-ALUEEN KADUT ARINAKATU, MAUSTEHYLLYNKATU, SÄÄKSVUORENTIE JA UUNIKATU

Arinakatu, Maustehyllynkatu, Sääksvuorentie ja Uunikatu sijaitsevat Sääksvuoren kaupunginosassa Keljonkankaantien ja Säynätsalontien välisellä alueella. Arinakatu, Maustehyllynkatu ja Uunikatu ovat uusia asuntokatuja, joiden varrelle on kaavoitettu omakotitaloja.

Sääksvuorentie on mitoitettu alueen pääkaduksi ja vastaa poikkileikkaukseltaan Sääksvuorenranta I ja II alueiden läpi kulkevan kadun poikkileikkausta. Kadun asemakaavan mukainen katualueen leveys on 20 metriä. Ajoradan suunniteltu leveys reunakivestä reunakiveen on seitsemän metriä, betonisen reunakiven korkeus on kaksitoista senttimetriä. Ajoradan pohjoispuolelle on suunniteltu neljän metrin levyinen viherkaista ja 3,50 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä. Viherkaistalle istutetaan katupuita ja –pensaita, reuna-alueet nurmetetaan. Sääksvuoren kaava-alueen ensimmäisessä vaiheessa suunniteltava Sääksvuorentien pituus on noin 330 metriä.

Arinakatu, Maustehyllynkatu ja Uunikatu ovat pientaloalueen tonttikatuja. Katujen asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10 metriä. Katujen ajoradan leveys reunakivestä reunakiveen on 5,50 metriä, yliajettavan betonisen reunakiven korkeus on kuusi senttimetriä. Ensimmäisessä vaiheessa suunniteltavien katujen pituudet ovat: Arinakatu noin 110 metriä, Maustehyllynkatu noin 330 metriä ja Uunikatu noin 560 metriä. Katujen reuna-alueet nurmetetaan ja kadut valaistaan. Maustehyllynkadulle ja Uunikadulle on suunniteltu yleisiä pysäköintipaikkoja.

Arinakadun ja Uunikadun välille on suunniteltu 3,50 metrin levyinen asfalttipäällysteinen kevyenliikenteen väylä, pituus noin 75 metriä. Kevytväylä valaistaan. Maustehyllynkadulta on lisäksi suunniteltu valaistava 3,50 metriä leveä, sorapintainen kevyenliikenteen väylä Teljintielle ja Vanhatielle. Kevyenliikenteen väylien yhteispituus on noin 350 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärein, hulevedet johdetaan maastoon. Sääksvuorentielle asetetaan 40 km/h ja tonttikaduille 30 km/h aluenopeusrajoitus. Sääksvuorentie on etuajo-oikeutettu katu.

Kunnallistekniikan alustavassa investointiohjelmassa vuodelle 2011 Sääksvuoren kaava-alueen katujen ensimmäisen vaiheen rakentamiseen on varattu 1 208 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon ja kaukolämmön kustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 12. – 26.10.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintikartta (pdf)

Yleiskartta (pdf)

Ajantasa-asemakaava (pdf)

Arinakatu pituusleikkaus (pdf)

Maustehyllynkatu asemapiirustus (pdf)

Maustehyllynkatu pituusleikkaus (pdf)

Sääksvuorentie asemapiirustus (pdf)

Sääksvuorentie pituusleikkaus (pdf)

Uunikatu ja kevyen liikenteen väylä välillä Uunikatu - Pankkokatu pituusleikkaus (pdf)

Katuyhteydet Uunikatu K1 ja Uunikatu K2 pituusleikkaus (pdf)

Kevyen liikenteen väylä Arinakatu - Uunikatu pituusleikkaus (pdf)

Kevyen liikenteen väylä yhteys Vanhatielle pituusleikkaus (pdf)

Kevyen liikenteen väylä Maustehyllynkatu - Teljintie asemapiirustus (pdf)

Kevyen liikenteen väylä Maustehyllynkatu - Teljintie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta