Suoraan sisältöön

Sääksvuoren kaava-alueen katujen Hellakatu, Kakluunikatu, Kotiliedenkatu, Maustehyllynkatu, Pankkokatu, Pippurimyllynkatu, Sääksvuorentie ja Uunikatu katusuunnitelmat

Suunnittelualue sijaitsee Sääksvuoren kaupunginosassa Keljonkankaantien ja Säynätsalontien välisellä alueella. Sääskvuoren kaava-alueen ensimmäisen vaiheen kadut on rakennettu keväällä 2011. Hellakatu, Kakluunikatu, Maustehyllynkatu, Pankkokatu, Pippurimyllynkatu ja Uunikatu ovat uusia asuntokatuja, joiden varrelle on kaavoitettu omakotitaloja.

Sääksvuorentie on mitoitettu alueen pääkaduksi ja vastaa poikkileikkaukseltaan Sääksvuorenranta I ja II alueiden läpi kulkevan kadun poikkileikkausta. Kadun asemakaavan mukainen katualueen leveys on 20 metriä. Ajoradan leveys reunakivestä reunakiveen on seitsemän metriä, betonisen reunakiven korkeus on kaksitoista senttimetriä. Ajoradan pohjoispuolelle on suunniteltu neljän metrin levyinen viherkaista ja 3,50 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä. Sääksvuorentien ja Kotiliedenkadun risteys korotetaan, korotetulle osuudelle sijoitetaan linja-autopysäkit. Viherkaistalle istutetaan katupuita ja –pensaita, reuna-alueet nurmetetaan. Sääksvuorentien katusuunnitelman mukainen pituus on noin 885 metriä.

Kotiliedenkatu on kokoojakatu, jonka asemakaavan mukainen katualue on 13 metriä. Ajoradan leveys reunakivestä reunakiveen on kuusi metriä, betonisen reunakiven korkeus on kaksitoista senttimetriä. Kadun varressa on korotettu 3,25 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kotiliedenkadun katusuunnitelman mukainen pituus 190 metriä.

Muut kadut ovat pientaloalueen tonttikatuja. Katujen asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10 metriä. Katujen ajoradan leveys reunakivestä reunakiveen on 5,50 metriä, yliajettavan betonisen reunakiven korkeus on kuusi senttimetriä. Tässä vaiheessa suunniteltavien katujen pituudet ovat: Hellakatu 140 metriä, Kakluunikatu 220 metriä, Maustehyllynkatu 245 metriä, Pankkokatu 70 metriä, Pippurimyllynkatu 400 metriä ja Uunikatu 155 metriä. Katujen reuna-alueet nurmetetaan ja kadut valaistaan.

Pankkokadun ja Uunikadun välille on suunniteltu 3,50 metrin levyinen asfalttipäällysteinen kevyenliikenteen väylä, pituus noin 90 metriä. Kevytväylä valaistaan. Maustehyllynkadulta on suunniteltu valaistava 3,50 metriä leveä, sorapintainen kevyenliikenteen väylä Sääksvuorentielle, pituus noin 100 metriä. Ulkoilureitin (vanha ratsupolku) kohdalle rakennetaan suojatiesaareke.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärein, hulevedet johdetaan maastoon. Sääksvuorentielle asetetaan 40 km/h ja tonttikaduille 30 km/h aluenopeusrajoitus. Sääksvuorentie on etuajo-oikeutettu katu.

Kunnallistekniikan alustavassa investointiohjelmassa vuodelle 2012 Sääksvuoren kaava-alueen katujen toisen vaiheen rakentamiseen on varattu 300 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon ja kaukolämmön kustannukset. Vuonna 2012 on tarkoitus rakentaa Pippurimyllynkatua n. 200 metriä ja Sääksvuorentietä noin 300 metriä.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13. – 27.12.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)
Asemapiirustus (pdf)
Sääksvuorentie pituusleikkaus (pdf)
Hellakatu pituusleikkaus (pdf)
Kakluunikatu pituusleikkaus (pdf)
Kotiliedenkatu pituusleikkaus (pdf)
Maustehyllynkatu pituusleikkaus (pdf)
Pankkokatu pituusleikkaus (pdf)
Pippurimyllynkatu pituusleikkaus (pdf)
Uunikatu pituusleikkaus (pdf)
Kevyen liikenteen väylä välillä Uunikatu - Pankkokatu (pdf)
Kevyen liikenteen väylä välillä Sääksvuorentie - Pippurimylly (pdf)
Ulkoilureitti pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta