Suoraan sisältöön

SALVESENINTIEN JA VALMETINTIEN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS

Salvesenintie ja Valmetintie sijaitsevat Väinölän kaupunginosassa. Kadut ovat luonteeltaan kokoojakatuja. Vesurikujan ja Lähteeläntien välisellä katuosuudella ongelmana on kevyen liikenteen väylän sijaitseminen eri puolella katua kuin pääosa kevyen liikenteen väylästä alueella. Nykytilanteessa kevytliikenne joutuu ylittämään Salvesenintien/Valmetintien kahteen kertaan. Ylityskohdat sijaitsevat kadun kaarrekohdissa ja erityisesti Vaajakosken moottoritien ylittävältä sillalta kevytliikenne tulee yllättäen suojatielle.

Kevyen liikenteen väylä välillä Vesurikuja Lähteeläntie siirretään kadun länsireunalle. Korotetun väylän päällystetty leveys on kolme metriä. Ajoradan päällystetty leveys on seitsemän metriä. Kadun itäpuolelle rakennetaan 2,50 metriä leveä jalkakäytävä linja-autopysäkille kulkua varten.

Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojin ja hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan maastoon. Katujen reuna-alueet nurmetetaan ja katuosuuden valaistus uusitaan.

Jyväskylän Energia uusii samalla jätevesiviemärin ja vesijohdon korjattavan katuosuuden matkalla.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2011 Salvesenintien ja Valmetintien parantamiseen on varattu 100 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon ja mahdollisesti tulevat kaukolämmön kustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 5. – 19.4.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintikartta (pdf)

Asemapiirustus Valmetintie (pdf)

Pituusleikkaus Valmetintie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta