Suoraan sisältöön

SAVONMÄEN KATUJEN KAARNATIE, KÄPYPERÄ JA NEULASTIE KATUSUUNNITELMAN MUUTOS

Kaarnatie, Käpyperä ja Neulastie sijaitsevat Vaajakoskella Savonmäen alueella noin 7 kilometriä kaupungin keskustasta itään. Kaarnatie, Käpyperä ja Neulastie ovat sorapintaisia asuntokatuja. Neulastie saneerataan tässä vaiheessa Käpytien ja Kantotien väliseltä osuudelta 175 metrin matkalla. Kaarnatien saneerattava osuus on 260 metriä ja Käpyperän 100 metriä. Jyväskylän Energia uusii samassa yhteydessä alueen vuonna 1970 rakennetut jätevesiviemärit ja vesijohdot.

Vuonna 1984 hyväksytyn asemakaavan mukaisen katualueen leveys vaihtelee seitsemästä ja puolesta metristä kahteentoista metriin. Katujen ajoradan suunniteltu päällysteen leveys reunakivestä reunakiveen on 4,5 metriä. Kaarnatien ja Kantotien välillä on 3,5 metriä leveä päällystetty kevyen liikenteen väylä. Neulastien loppuosa noin 40 metrin matkalla merkitään kevyen liikenteen väyläksi, ajorata jää sorapintaiseksi. Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan rakennettavan hulevesiviemärin kautta hulevesiverkostoon. Katujen valaistus uusitaan ja vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2011 Kaarnatien, Käpyperän ja Neulastien saneeraukseen on varattu 250 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen ja mahdollisten uusien kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisesassa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 24.5. – 7.6.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus Kaarnatie (pdf)

Pituusleikkaus Käpyperä (pdf)

Pituusleikkaus Neulastie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta