Suoraan sisältöön

Savonmäen katujen Oksaperä ja Savonmäentie välillä Oksaperä - kadun loppuosa katusuunnitelman muutos

Oksaperä ja Savonmäentien loppuosa sijaitsevat Vaajakoskella Savonmäen alueella noin 7 kilometriä kaupungin keskustasta itään. Kadut ovat sorapintaisia asuntokatuja. Savonmäentien saneerattava osuus on 270 metriä ja Oksaperän 210 metriä. Jyväskylän Energia uusii samassa yhteydessä alueen vuosina 1963-64 rakennetut jätevesiviemärit ja vesijohdot

Vuonna 1974 hyväksytyn asemakaavan mukainen katualue on pääosin kaksitoista metriä leveä. Katujen ajoradan suunniteltu päällysteen leveys reunakivestä reunakiveen on 4,5 metriä. Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan rakennettavan hulevesiviemärin kautta hulevesiverkostoon. Samassa yhteydessä rakennetaan uusi hulevesien purkuputki Savonmäentieltä Kantotien kohdalta puistoon Urheilutien suuntaan. Hulevedet johdetaan osin avo-ojassa, osin hulevesiviemärissä Kellonperät-kadun eteläpuolella nykyiseen avo-ojaan. Uudella hulevesijärjestelyllä vähennetään Savonmäentien hulevesiviemärin kuormitusta. Savonmäentien loppuosan valaistus uusitaan ja ilmajohdot vaihdetaan maakaapeliin. Oksaperän valaisimet uusitaan, nykyiset pylväät hyödynnetään. Katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2012 Oksaperän ja Savonmäentien loppuosan saneeraukseen on varattu 220 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen ja mahdollisten uusien kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 14. – 28.2.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus, hulevesiviemärin purkulinja (pdf)

Oksaperä, pituusleikkaus (pdf)

Savonmäentie, pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta